Dispensation

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til ombygning af ejendom på Boserupvej 5A

Furesø Kommune meddeler hermed dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at ombygge facade, og etablere tagkviste, mod søen. Dispensationen fra søbeskyttelseslinjen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000