Høring

Supplerende høring om ansøgning om flyvning med veteranfly på Flyvestationen

Furesø Kommune har den 24. juni 2019 afholdt borgermøde i anledning af, at foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar har ansøgt Furesø Kommune om landzonetilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen.

Den lovpligtige naboorientering/-høring i henhold til planlovens § 35, stk. 4, foretog Furesø Kommune tilbage i september/oktober 2018.

Alle indkomne høringssvar vil blive en del af det sagsmateriale, som bliver forelagt de politikere, som skal træffe beslutning i sagen.

På borgermødet blev det lovet, at borgere, der har nye oplysninger til sagen eller ikke tidligere har afgivet høringssvar, kan indsende dem til kommunen. Materialet som blev sendt i naboorientering/-høring kan ses her.

Eventuelle nye oplysninger eller nye høringssvar til sagen kan sendes til Furesø Kommune, så vi har dem senes den 1. september 2019.

I må meget gerne henvise til sags nr. 18/13642.

Du kan læse mere om borgermødet under byudvikling