Tilladelse

Landzonetilladelse til opførelse af skur på Gydebakken 1

Ejerne af ejendommen Gydebakken 1, 3520 Farum har søgt om tilladelse til at opføre et skur på 60 m2 i haven på ejendommen. Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen giver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til det ansøgte.