Tilladelse

Landzonetilladelse til opførelse af pavillon og udvidelse af hundedagpleje på Gammel Bregnerødvej 12B

Ejerne af ejendommen Gammel Bregnerødvej 12B, 3520 Farum har søgt om tilladelse til at opføre en pavillon og udvide den eksisterende hundedagpleje samt etablere en parkerings-/vendeplads med tilkørselsvej til brug for hundedagplejen. Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen giver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, og dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, nr. 1, til det ansøgte.