Dispensation

Dispensation til oprensning af sø på matr.nr. 12a, Farum By, Farum

Furesø Kommune påtænker at pleje en sø ved et grønt areal i Farum for at forbedre forholdene for søens flora og fauna.