Høring

Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads

Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget at offentliggøre et revideret planforslag for en Naturlegeplads ved Farum Kaserne. Byrådets vedtagelse af det reviderede forslag til Lokalplan 130 er offentligt bekendtgjort på plandata.dk mandag den 1. april 2019.

Det reviderede planforslag er i offentlig høring i perioden fra mandag den 1. april 2019 til mandag den 6. maj 2019.

Bemærkninger skal senest den 6. maj 2019 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.