Høring

Indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanen for Idræts- og fritidsområde Farum Vest

Furesø Byråd har besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanen for idræts- og fritidsområde Farum vest. Høringsfristen er den 10. maj 2019.

Ændring af kommuneplanen

Byrådet har besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanen for Idræts- og fritidsområdet i Farum Vest, kommuneplanramme 1F4. Intentionen er, at udarbejde et forslag til lokalplan, som gør det muligt at anvende området til flere aktiviteter.

Furesø Kommuneplan 2017 fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål: Rekreative arealer, Vestskoven, idrætsanlæg, skole, spejderhytter mv., idrætshaller, klubhuse mv.

Byrådet ønsker at ændre kommuneplanen og lave en ny lokalplan, som ikke udelukkende fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål.
Anvendelserne idræts- og fritidsaktiviteter skal også kunne foregå på kommerciel basis, og der skal være mulighed for restauration, liberale erhverv, møde- og konferencelokaler, daginstitutioner og boliger i form af kollegieboliger.

Kommuneplanen foreskriver, at udsigten fra svømmehallen mod Mølleådalen skal bevares og forstærkes. Udsigten er allerede tilladt sløret med den tidligere planlægning, uden at bestemmelsen er udgået i kommuneplanen, den er derfor ikke længere aktuel. Det ønskes derfor at lade bestemmelsen om særlige bevaringsværdier udgå.

Før vi går i gang med at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, indkalder Furesø Kommune idéer og forslag til områdets anvendelse og udformning.

Kort Kommuneplanramme
Området omfattet af kommuneplanramme 1F4

Høringsfrist

Send dine idéer, forslag og kommentarer til Furesø Kommune, Center for By og Miljø senest den 10. maj via digital post eller på mail til bme@furesoe.dk med reference til sagsnr. 19/1209.

Det videre forløb

Idéer, forslag og kommentarer, som vi modtager, inden fristens udløb, vil indgå i det videre arbejde med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Planforslagene vil blive offentliggjort i en periode på mindst 8 uger. Her kan alle komme med bemærkninger og indsigelser til de konkrete planforslag.