Høring

Forslag til politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Udvalg for kultur, fritid og idræt offentlig gør hermed et forslag til en ny politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Høringen er nu afsluttet og høringssvarene er under behandling.
Politikken behandles af Udvalg for kultur, fritid og idræt den 4. juni og godkendes af Byrådet den 25. september.

Vi håber, at så mange som muligt vil udforske den og kommentere på den. Tak til alle jer, som via borgerdialogmøder, Gæstebud og spørgeskemaer har bidraget til politikken.

Politikforslaget foreligger i en tekstversion uden billeder. Teksten beskriver udvalgets vision og de overordnede fokusområder og indsatser. På baggrund af politikken vil der blive udarbejdet handleplaner, som indeholder mere konkrete handlinger.

Forslaget er i høring fra d. 12. april til d. 8. maj, og skal godkendes endeligt i Byrådet d. 25. september.

Alle borgere og interessenter er velkomne til at kommentere på forslaget via mail til kultur@furesoe.dk frem til d. 8. maj kl. 12.

Kultur, fritid og idrætsudvalget

Input fra borgere og foreningsrepræsentanter

Hvordan skal kultur- og fritidslivet se ud i fremtiden? Med input fra borgere, foreninger og repræsentanter for foreningslivet skal politikken VORES F…

Borgermøde, Kultur-, Fritid- og Idrætspolitik, November 2018, Furesø Rådhus

Input fra borgerdialogmødet d. 21. januar

Op mod 90 deltagere fra foreninger, erhvervslivet og privatpersoner bidrog med værdifulde input til borgerdialogmøde om den nye Kultur-, fritids- og i…