Gå til sidens indhold
Høring

Forslag til politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Udvalg for kultur, fritid og idræt offentlig gør hermed et forslag til en ny politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Vi håber, at så mange som muligt vil udforske den og kommentere på den. Tak til alle jer, som via borgerdialogmøder, Gæstebud og spørgeskemaer har bidraget til politikken.

Politikforslaget foreligger i en tekstversion uden billeder. Teksten beskriver udvalgets vision og de overordnede fokusområder og indsatser. På baggrund af politikken vil der blive udarbejdet handleplaner, som indeholder mere konkrete handlinger.

Forslaget er i høring fra d. 12. april til d. 8. maj, og skal godkendes endeligt i Byrådet d. 26. juni.

Alle borgere og interessenter er velkomne til at kommentere på forslaget via mail til kultur@furesoe.dk frem til d. 8. maj kl. 12.

Menu