Dispensation

Dispensation fra Søbeskyttelseslinjen til bådbygning på V M Amdrupvej 17

Furesø Kommune meddeler hermed dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre en bådbygning med et bebygget areal på 162 m2.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000