Gå til sidens indhold

Handlingsplan for Grøn omstilling 2019-2020

Furesø Kommune har vedtaget Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020. I 2019 og 2020 lægger vi særlig vægt på at understøtte borgernes, foreningernes og virksomhedernes indsats for grøn omstilling.

Furesø Kommune er ved at udarbejde Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020. Kommunen vil lægge særlig vægt på at understøtte borgernes indsats for den grønne omstilling. Derfor spurgte vi i september 2018 efter borgernes idéer, til hvordan de selv, andre borgere og virksomheder og kommunen kan gøre Grøn Omstilling til virkelighed i alle hjørner af kommunen.

Formand, Lene Munch-Petersen og øvrige medlemmer af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har været ude og høre borgernes forslag og idéer i de første weekender i september, og det har været muligt at sende skriftlige bemærkninger til Handlingsplan for Grøn Omstilling.

134 af de borgere, vi har talt med, har givet deres grønne idéer videre, tre har benyttet online platformen, Citizenlab. Og der er kommet høringssvar fra seks foreninger og borgere. Alle bemærkninger bliver resumeret og kommenteret.

I Oplæg om Handlingsplan 2019-2020 for Grøn Omstilling kan du læse, at vi har valgt økologi og rent drikkevand som fyrtårne for 2019-2020. I de to år vil vi bl.a. også fokusere på at fremme grøn mobilitet.

Miljø- og Klimapolitik:

Miljø- og klimapolitik 2014 fokuserer på Miljø, Ressourcer, Klima, Natur og Medvirken fra borgere og erhvervsliv. Den lægger særligt op til, at vi skal give børn og unge oplevelser i naturen og viden om, hvordan man kan have god livskvalitet, samtidig med at man sparer på energi, vand og andre materielle ressourcer.

Miljø- og klimapolitikken følges op af handlingsplaner og kommunale sektorplaner.

Menu