Bymidten har i de seneste år udviklet sig med enkelte boligbyggerier og mindre renoveringer af beplantning, ophold og legepladser.
En ny udviklingsplan skal beskytte bymidtens eksisterende kvaliteter og samtidig sikre et fundament og gode rammer for udviklingen af en levende bymidte med et mangfoldigt og rigt handels- og kulturliv.

Bæredygtigt byggeri, flere moderne og attraktive boliger i et varieret udbud af forskellige boligtyper rettet mod alle aldersgrupper i harmoni med de eksisterende arkitektoniske og topografiske kvaliteter. Fortætning med flere boliger i stationsnære områder er en central strategi for at skabe sunde og bæredygtige byer, der bl.a. kan nedbringe transportbehovet og udledningen af CO2.
I udviklingsplanen fokuseres også på at forme fremtidens bymiljø, der skaber rammerne for et sundt og aktivt hverdagsliv med øget livskvalitet. Mere bynatur og flere grønne byrum skal derfor være med til at forskønne og berige bymidten med grønne oaser og rekreative forbindelser, plads til leg og bevægelse samt skabe flere mødesteder og opholdsmuligheder. Her skal en bæredygtig livsstil være det oplagte valg.

Vaerloese Bymidte Luftfoto
Luftfoto af Værløse Bymidte Foto: Tredje Natur

Det skal være trygt og livsbekræftende at bo på i bymidten og her vægter vi relationerne på tværs af generationer, fordi vi ønsker at styrke såvel det enkelte menneske som fællesskabet og sammenholdet.

Et tredje fokuspunkt er bymidtens stationsnære placering og muligheden for at etablere mobilitetshuse. Mobilitetshuse er næste generation af parkeringshuse, der nytænker og rummer andre funktioner end blot parkering. Derved opstår et dynamiske knudepunkt, der byder på forskellige aktiviteter og services. Her bidrager bilerne til bylivet, og skaber nye muligheder for erhvervslivet.

Deltag i udviklingen af bymidten

Som et led i udarbejdelsen af udviklingsplanen inviteres alle med interesse i Værløse Bymidte til at indgå i udviklingsarbejdet. Der er flere forskellige muligheder for at deltage i udviklingsarbejdet:

 • Den 23. marts workshop: En grønnere og mere bæredygtig Bymidte

  Hvordan møder vi klimaudfordringerne, og hvordan skaber vil en mere grøn og bæredygtig bymidte?
  Her inviteres alle interesserede til at komme med ideer og input, når vi stiller skarpt på en grøn og mere bæredygtig udvikling af bymidten i Værløse med klimavenlige løsninger, grønne kvaliteter, bynatur og byrum med mange opholdsmuligheder og liv.

  Workshoppen afholdes den 23. marts kl. 16.30-18.00 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. 

  Tilmeld dig workshoppen her.

 • Planværksted og midlertidige byrum

  I løbet af foråret vil der blive etableret et ’planværksted’ i bymidten. Værkstedet etableres i et tomt butikslokale eller lign. Her vil der blive afholdt tematiserede workshops og mulighed for at komme med input til det videre arbejdet med udviklingsplanen for Værløse Bymidte. Et konkret program kommer senere.
  I forbindelse med Planværkstedet forventer vi også at etablere et eller flere midlertidige byrum.

Første udkast og endelig godkendelse

Inden sommeren 2023 forventes første udkast af udviklingsplanen klar til at blive præsenteret på et borgermøde, hvor alle er velkomne. I udkastet til udviklingsplanen vil der blandt være forslag til placering af nye boliger, indretning af bymidtens byrum samt ideer til placering af mobilitetshuse.
Hen over efteråret tilrettes planen inden den forventes klar til politisk godkendelse ultimo 2023. Efterfølgende fortsætter den videre planlægningsproces med blandt andet lokalplanlægning for de enkelte delområder og delprojekter.

Proces Vaerloese Bymidte
Proces for udivklingsplanen