I kommuneplanen er området udlagt til centerformål i form af blandt andet kontorer og byggeri i op til tre etager. Med lokalplan 158 vil byrådet udnytte kommuneplanens mulighed for en bymæssig anvendelse af arealet, der ligger tæt op ad stationen.

Efter lokalplanen skal et kommende byggeri - ved at det adskiller sig fra det omkringliggende boligkvarter - bidrage til at signalere starten på byens centrum. Lokalplanen bestemmer, at byggeriet placeres relativt tæt ved Kollekollevej og parallelt med denne. Byggeriet skal dermed visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej. Der vil blive foretaget ændringer på Kollekollevej, der sikrer en smidig trafikafvikling til grunden og, at farten holdes på de bymæssige fartgrænser. Der vil samtidig blive foretaget undersøgelser omkring en supplerende vejtilslutning til Stiager.

Det er et krav til bygherren, at den nye ejendom lever op til kommunens Arkitektur- og Byrumsstrategi, ligesom kommunens nyvedtagne bæredygtighedskrav skal følges. Idet det arkitektoniske udtryk er vigtigt, skal interesserede, for at komme i betragtning med et bud, vedlægge et skitseprojekt, der visualiserer et fremtidigt byggeri.

Kollekollevej 39

Lokalplan 158 - etagebyggeri

Muliggør en bygning der på nært hold, give sammenhæng til det omkringliggende område, og kravet om beplantede kantzoner er med til at sikre overgangen…

Om Kollekollevej 39 v. Generous Development

Vil du følge med i processen omkring borgerinddragelse og inviteres til arrangementer, så følg med på denne side og tilmeld dig nyhedsbrevet.