Hvad er en udviklingsplan?

Denne udviklingsplan skal skabe grundlaget for ny udvikling og omdannelse af den nordlige del af det eksisterende erhvervsområde ved navn ”Erhvervsområdet Kirke Værløsevej”. Udviklingsplanens afgrænsning er vist på kortet herunder, med sort streg.

Med en udviklingsplan skabes en overordnet strategi for et større sammenhængende område, fx på tværs af grundejere, hvilket er tilfældet på Ny Vestergårdsvej/Læssevej. Med en udviklingsplan kan man stille de store spørgsmål til stedets udvikling på langt sigt. Hvad er visionen for området, hvad er udfordringerne og mulighederne? Hvilke potentialer kan den kommende udvikling baseres på?

Med en udviklingsplan kan der startes nye samtaler på tværs af de involverede interessenter, grundejere, borgere og politikere om de ovenstående spørgsmål.

En udviklingsplan er ikke juridisk bindende. Derfor skal der efter udviklingsplanens vedtagelse, udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner som tager udgangspunkt i udviklingsplanen.

Luftfoto med projektet afgrænsning.

Vision

Visionen for området er, at skabe et sammenhængende økosystem med fokus på offentligt privat samarbejde om nye velfærdsløsninger og grøn omstilling. I området skal der være plads til iværksætteri, erhverv, uddannelse og velfærdsfunktioner som eksempelvis sundhedshus, hjemmepleje, plejeboliger og tryghedsboliger. Området skal række ud mod resten af byen og være rart at færdes i med stier og grønne områder. Det er samtidig vigtigt, at det nuværende erhvervsområde ud til Kirke Værløsevej fortsat kan bevares.

Fremtidige anvendelser

For at realisere visionen, har Plan og Byudviklingsudvalget den 10. januar 2023, igangsat arbejdet med en udviklingsplan for området, med en række specifikke anvendelser som udviklingsplanens skal kunne rumme.

 • Iværksætterhus/innovationshus (3000 m2)
 • Erhvervsområde for lettere industri og håndværk (6.500 m2)
 • Uddannelsesinstitution (5.000 m2)
 • Sundhedshus (2.000 m2)
 • Base for kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje (2.000 m2)
 • Plejeboliger (5.000 m2)
 • Tryghedsboliger (6.500 m2)
 • Kollegie-/studieboliger (3.000 m2)

Med de ovenstående anvendelser skal udviklingsplanen sætte en ramme og konkretisere visionen for hvilke aktiviteter der skal forme området i fremadrettet.

4 hovedgreb for udviklingsplanen

I det foreløbige arbejde med udviklingsplanen er der sat fokus på følgende fire hovedgreb, som er centrale principper og fokusområder. Arbejdet med de fire hovedgreb vil blive taget op løbende i processen og borgerinddragelsen.

 • Forbedring af trafikale forhold

  Et væsentligt fokusområde for udviklingsplanen er at forbedre de nuværende forhold for bløde trafikanter i området, hvor der er en række faktorer der i dag gør at det opleves usikkert at færdes på cykel og til fods særligt på Ny Vestergårdsvej. Dels pga. vejens indretning men også til dels pga. erhvervskørsel med fx lastbiler.

 • Åbne området op så det bliver en del af byen

  Transformation fra et lukket industri- og erhvervsområde til en mere tilgængelig bydel med nye aktiviteter.

 • En ny identitet og karakter

  Ny identitet og arkitektonisk karakter, der giver området en ny historie og sætter området på det mentale landkort med positive associationer og fortællinger om Værløse.

 • Grønne byrum

  Området bærer i dag præg af meget beton og asfalt på arealerne mellem bygningerne. Der er derfor et ønske om at området i fremtiden fremstår grønt og levende, med bede og byrum som kan bidrage med bynatur til området og gøre det mere imødekommende.

Overordnet tidsplan og borgerinddragelse 2023

I januar 2023, besluttede Plan- og Byudviklingsudvalget, at igangsætte borgerinddragelse og en proces for udarbejdelsen af udviklingsplanen. 

Den overordnede tidsplan er skitseret herunder. Neden for ses de forskellige dialog og inddragelses aktiviteter der tilrettelægges.

I april vil det også være muligt at komme med indput og idéer her på siden via et kort, samt via platformane CitizenLab, som der også linkes til her på siden.

Overordnet tidsplan for 2023
Borgerinddragelse Marts 2023
 • Informationsmøde

  Mødet blev afholdt den 8. marts 2023. Mødet blev optaget og kan ses nederst på denne side. Her finder du også slides og et referat.

 • Dialogmøder

  I marts måned 2023, er der tilrettelagt 4 dialogmøder, hvor særlige interessenter for lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere det foreløbige arbejde, samt høre om de foreløbige fokusområder projektet rummer.

  • Grundejere i erhvervsområdet.
  • Erhvervsdrivende i erhvervsområdet.
  • Grundejerforeninger, Boligforeninger i de tilstødende arealer.
  • Relevante foreninger og interesseorganisationer i Furesø Kommune.
Borgerinddragelse April 2023
 • Tematiserede workshops m. tilmelding.

  Der tilrettelægges workshops, hvor deltagerne arbejder med udvalgte temaer. Workshops er særligt målrettet naboer i området. Der vil bliver kommunikeret her om, så snart workshops er tilrettelagt.

 • Idégenerator - deltag lige her! (OBS: Under udvikling)

  Vi vil meget gerne have dine idéer med i det videre arbejde med udviklingsplanen. Derfor arbejder vi på et kort som du kan sætte dine idéer ind på. 

  Jo flere idéer, desto bedre. Skriv ikke noget personfølsomt, da alle kan se hvad du skriver. På den måde deler vi alle vores idéer med hinanden.

  Du kan indsætte din ide /ideer på et kort via dette link: LINK KOMMER - UNDER UDVIKLING.

 • Indsamling af idéer på CitizenLab

  Du kan også bidrage med dine idéer på Furesø Kommunes online deltagelsesplatform CitizenLab.

  Her skal du oprette en bruger-profil for at deltage.

  På CitizenLab vil vi opsætte forskellige temaer som du kan deltage i. Siden er under udvikling. Men så snart den er klar linker vi til den lige her.

Borgerinddragelse Maj 2023
 • Planværksted og byvandring

  I starten af Maj måned kan du få information og bidrage med dine perspektiver, i et 'planværksted' i Værløse Bymidte.

  Planværkstedet etableres i forbindelse med det arbejde der er i gang med en udviklingsplan for Værløse Bymidte. Projektet med udvikling af Ny Vestergårdsvej, gæster derfor Planværkstedet udvalgte dage, hvor vi også invitere på byvandring.

  Så snart dette er tilrettelagt kommunikeres det.

  Byvandring vil kræve tilmelding.

  Planværkstedet er åbent for at alle kan komme forbi.

Informationsmøde afholdt den 8. marts 2023

Med informationsmødet den 8. marts 2023, startede arbejdet med en udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej op.

Mødet blev afholdt på rådhuset i Værløse. Der var inviteret bredt, blandt naboer, grundejere, foreninger og interesseorganisationer.

På mødet var der fokus på både historik, vision, kommende proces for borgerinddragelse samt vigtige faglige fokusområder som trafik- og miljøforhold.

Afslutningsvis var der spørgsmål fra deltagerne.

Du kan se powerpoint/præsentationen på knappen herunder.

Se eller gense informationsmødet her

Furesø Kommune har som noget nyt fået mulighed for at optage udvalgte borgermøder med en robot. Derfor blev informationsmødet sendt live, online på kommunens hjemmeside via robotten, for første gang. Optagelsen er dog ikke blevet som ønsket, da lydkvaliteten ikke er god. Vi vil arbejde på at forbedre lyden til kommende møder.

Neden for kan du se optagelsen af mødet. Du kan også se pdf-filen med præsentationen af de slides der blev vist.

Vi vil hurtigst muligt lægge et referat af mødet op.

Optagelse af informationsmøde om Ny Vestergårdsvej