Kultur- og fritidsakslen har sin oprindelse fra Masterplanskitsen for udviklingen af hele flyvestationen som blev lavet af Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma I/S i 2015. Siden 2015 er der arbejdet på en ”Sammenhængende planlægning for Flyvestationen”. Heri er Kultur- og fritidsaksen blevet nærmere defineret, som vist på figuren nedenfor. Der er links til begge dokumenter nederst på denne side.

Figur 4. De Tre Akser I Kultur Og Fritidsaksen På Flyvestationen
De tre akser i Kultur- og fritidsaksen på Flyvestationen

Kultur- og fritidsaksen består af tre dele. Den Bynære Akse(rød), Aksen på Sletten (blå) og Aksen i Det Grønne Støttepunkt (grøn). De tre dele lægger op til forskellige typer af aktiviteter. Skateparken ligger i den røde del – den bynære akse.

Kommunens udviklingsplan for flyvestationen er centreret omkring Den Bynære Akse i Kultur- og fritidsaksen (den røde del), fordi det er den eneste del af Kultur- og fritidsaksen, som ligger på kommunens ejendom. Udviklingsplanerne som vedrører de øvrige to dele af Kultur- og fritidsaksen er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen som ejer arealerne.

På mødet i Udvalg for Natur, miljø og grøn omstilling den 4. april 2018, blev den bynære akse præsenteret som vist på skitsen nedenfor. Udvalget besluttede på mødet, at forvaltningen skulle tage udgangspunkt i skitsen for det videre arbejdemed at udvikle Kultur- og fritidsaksen. Nogle af aktiviteterne på skitsen er blevet implementeret, eksempelvis fremvisning af veteranfly, men etableringen af de øvrige aktiviteter (undtagen skateparken) er som sådan ikke besluttet endnu.

Figur 5. Den Bynære Akse I Kultur Og Fritidsaksen
Den bynære akse i Kultur- og fritidsaksen

I dag er der omkring 20 forskellige foreninger, som har aktiviteter på hele Flyvestationen (Veteran flyveklubben, radiostyrede fly, cykelklubber m.fl.). Disse foreninger har mulighed for at benytte mødefaciliteterne i sidebygningen på Hangar 2.

Hangar 2 er privatejet, men kommunen har indgået en tidsbegrænset aftale om, at kommunen kan booke lokalerne til foreningerne. Sidebygningen på Hangar 2, er meget velbesøgt og benyttes flere gange om ugen af forskellige foreninger. Aftalen med at bruge sidebygningen udløber snart, og det er planen at pilothotellet/Bygning 305 skal ombygges til at kunne tilbyde faciliteter for de mange foreninger, som allerede har og gerne vil have aktiviteter på Flyvestationen. Pilothotellet/Bygn. 305 er den brune murstensbygning vest for Hangar 2 og ses på billedet nedenfor.

Figur 6. Pilothotellet Som Skal Renoveres Til At Rumme Foreninger Med Aktiviteter På Flyvestationen
Pilothotellet som skal renoveres til at rumme foreninger med aktiviteter på flyvestationen

Udviklingen af Kultur- og fritidsaksen baseres på fondsansøgninger

Det er hensigten, at kommunen skal søge om støtte fra fonde til etableringen af en række tiltag i Kultur- og fritidsaksen. Senest har Byrådet på deres møde den 18. december 2019 givet forvaltningen mandat til at søge støtte fra fonde til en række tiltag og aktiviteter i Kultur- og fritidsaksen, herunder etablering af en skatepark samt renovering af pilothotellet/bygn. 305.

Der er sket en del på Flyvestationen, siden beslutningen blev truffet om at igangsætte fondsansøgningerne. Blandt andet er der mange foreninger, som allerede har aktiviteter på Flyvestationen og Sydlejren er ved at være fuldt udbygget. Derfor forventes det at planerne for fondsansøgningen revideres, herunder de tiltag der skal søges støtte til.

Samarbejde mellem Furesø Kommune og Furesø Skatepark om etableringen af skateparken.

Foreningen Furesø Skatepark har længe ønsket sig en skatepark i Furesø Kommune og har arbejdet på det i mange år. Furesø Skatepark har selv været i gang med at søge fonde og har fået tilsagn om økonomisk støtte til etableringen af en skatepark.

Støttekilde Beløb (kr.)
Crowdfunding  72.700
Nik & Jay koncert 2017  53.000
Rema 1000 i Jonstrup  25.000
Værløse Optik  10.000
Jonstrup 89  5.000
Realdanias Underværker  1.000.000
Den A.P. Møllerske Støttefond  310.000
Indsamlet i alt  1.475.700

Tabellen viser den støtte Furesø Skatepark har indsamlet.

Tilsagnene om støtte er betinget af, at skateparken placeres på flyvestationen.

Kommunen støtter op om Furesø Skateparks ønske om at etablere en skatepark. Senest har Udvalg for Natur, miljø og grøn omstilling på deres møde den 8. april 2021, givet tilsagn om en medfinansiering på 50 % af anlægsomkostningerne til etablering af skatepark på Flyvestationen, dog makimalt 1,707 mio. kr. Kommunens medfinansiering er betinget af, at Furesø Skatepark kan dække 50 % af anlægsomkostningerne.

Kommunen anlægger skateparken og har det fulde ejerskab over skateparken, når den er etableret. Kommune vil derfor være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af parken.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17