Ideen om at etablere en skatepark på Flyvestationen i Værløse bliver første gang nævnt i Masterplanskitsen for udviklingen af hele flyvestationen som blev lavet af Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma I/S i 2015.

Masterplanskitsen præsenterede Kultur- og fritidsaksen, som skal binde den nordlige og sydlige del af flyvestationen sammen som et bælte på tværs af flyvestationen. På sigt skal Kultur- og fritidsaksen danne rammerne for en hel række rekreative fritidsaktiviteter på flyvestationen.

På mødet i Udvalg for Natur, miljø og grøn omstilling den 4. april 2018 besluttede udvalget, at der skulle arbejdes videre med at placere en skatepark i Kultur- og fritidsaksen på rullearealet øst for Hangar 3 (se den røde markering på kortet nedenfor). Siden 2018 har vi undersøgt muligheden for at lægge skateparken på andre placeringer i Kultur- og fritidsaksen, men vi er vendt tilbage til det oprindelige forslag.

Furesø Skatepark er åben og ventetiden er ovre

De sidste godkendelser er på plads og skateparken åbnede fredag den 8. september klokken 15.

Der vil være en større åbningsfest den 1. oktober fra klokken 12. Efter den 1. oktober starter arbejdet med de grønne områder i og rundt om parken.

Husk nu at vise hensyn til hinanden.

PS. Toilettet i bygning 305, Helikoptervej 13, følger Furesø Skateparks åbningstid

Figur 1. Placering Af Skateparken (Rød Markering).
Placering af skateparken (rød markering)
Skatepark 1
Skatepark 2
Skatepark 3
Skatepark 4
Skatepark 5
Skatepark 6
Skatepark 7
Skatepark 8

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17