Politikerne har sat natur og biodiversitet på dagsordenen

Vi vil have mere og bedre natur i Furesø Kommune! Derfor har politikerne sat et analysearbejde i gang, der skal kortlægge de kommunale arealer som har potentiale til at rumme mere natur. Arbejdet skal ende ud i konkrete anbefalinger, som kan omsættes til fysiske tiltag der kommer naturen til gode.

Generelt i Danmark bliver naturen fattigere og fattigere på arter, bl.a. fordi mange levesteder forsvinder. Den tilbagegang skal bremses, og i Furesø Kommune vil vi gerne fremme naturen ved at ændre på måden vi driver kommunale arealer på, så potentialet for at flere og nye arter kan indfinde sig.

De seneste 10 idéer:

Fakta
  • Hvad er biodiversitet?

    Biodiversitet eller også kaldet biologisk mangfoldighed betyder at der er variationen i den levende natur. Dvs. mange forskellige dyr og planter.

    Desværre er den biologiske mangfoldighed i tilbagegang, og biodiversiteten i Danmark er under pres. Det vil vi gøre en indsats for at bremse i Furesø Kommune. 

  • Mere biodiversitet - 2030 mål

    Politikerne har i Furesø Kommune vedtaget mål for natur, biodiversiteten og klimaet i deres 2030 mål. I Furesø Kommune vil vi fremme biodiversiteten, ved bl.a. at forbedre den hvor det er muligt, så der bliver plads til flere forskellige arter.

Mere Natur Logo Til Globalt Komponent (4)
Sammen skaber vi mere natur i Furesø Kommune