Godkendelse af kunstgræsbanen

Med udgangspunkt i de tidligere politiske udmeldinger, samt Byrådets godkendelse af det samlede kunstgræsprojekt den 27. november 2019 og beslutning om at meddele de nødvendige tilladelser den 29. april 2020, igangsætter forvaltningen nu arbejdet med etablering af kunstgræsbanen i Hareskov.

Tidsplan fra marts 2021 og frem

I takt med at tidsplanen bliver mere konkret, opdateres denne her på siden.

  • Vi forventer, at vi er færdige med at finafrette banen den 19. april. Derefter begynder vi at lægge græstæppet på. Det betyder, at banen vil stå færdig i starten af maj, hvis vejrforholdene ikke forsinker arbejdet.
  • Om kort tid vil en springgrav tage form i det nordlige hjørne, løbebanen kommer at ligge i den østlige del af banen.
  • Banen vil ikke blive godkendt til hverken kuglestød eller spydkastning.

Fakta om kunstgræsbanen

  • Banen etableres på nuværende græsbane ved Månedalstien.
  • Arealet hæves i snit med ca. 50 cm., dog 70 cm i sydvest-hjørnet.
  • Eksisterende tråd og levende hegn nedtages og erstattes af nye, sorte metalhegn.
  • Banen etableres med kunstgræs og infill, som svarer til kunstgræsbanerne i Farum Vest og Farum Øst.
  • Lyset på banen etableres med 16 meter høje master med LED-lys.