Byrådet vedtog Kommuneplan 21 den 15. december 2021. Kommuneplanen er offentliggjort den 14. januar 2022 på plandata. 

Alle kommuner skal udarbejde og vedtage en kommuneplan, som omfatter hele kommunens område. For en periode på 12 år skal kommuneplanen fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i såvel byerne som det åbne land.

Planloven forpligter byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning.

Kommuneplanen tager afsæt i Plan- og Agenda 21-strategien og Furesø Kommunes 2030-mål og succeskriterier.

Digital kommuneplan

Kommuneplan 2021 er for første gang digital. Planen vil stadig kunne downloades som PDF og printes ud som et fysisk eksemplar, men opsætningen i et digitalt modul vil gøre planen mere overskuelig og lettere at tilgå på computer, mobil og tablet. Det er dog stadig muligt, at finde trykte eksemplarer hos bibliotekerne. 

Furesø Kommuneplan