Til jeres gæstebud vil vi bede jer tage stilling til, hvordan vi bedst når de otte 2030-mål.

Sådan holder I gæstebud:

 1. Vælg en ordstyrer. Det behøver ikke være værten.
 2. Ordstyreren opretter en profil på https://deltag.furesoe.dk - det tager kun et øjeblik (se evt. vedlagte vejledning).
 3. Præsentér på skift hinanden for et mål eller ét af de succeskriterier, der underbygger hvert mål. Succeskriterierne er samlet i det lille hæfte, der følger med posen.
 4. Ordstyreren taster løbende jeres bud på fremtidens Furesø ind på https://deltag.furesoe.dk
 5. tast kommentarer ind under målet eller det enkelte succeskriterium.
 6. Gå videre til det næste mål eller succeskriterium – spring dem over, I ikke finder
  interessante.
 7. Sæt samtalen i gang med følgende spørgsmål:
  - Hvilke tanker sætter målet i gang hos jer?
  - Hvordan underbygger succeskriterierne det konkrete mål?
  - Hvordan kan Furesøs borgere bidrage til at nå målene?
  - Hvordan ville I prioritere indsatserne? Hvad ville I lægge vægt på?
  - Er de ambitiøse nok? For ambitiøse? Hvad mangler?

Det var det!

Tak for jeres deltagelse. Vi håber, det har været hyggeligt og interessant og glæder
os til at læse jeres bidrag.

Byrådets udkast til succeskriterier

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)