I 2018 gik Furesø Kommune i gang med at byudvikle området ved Farum Kulturhus. Det skete på baggrund af de byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5, som havde været i offentlig høring i 2017. I 2018 blev der udbudt et visions- og ideforslag for området. Vinderen af udbuddet blev Sophienberg gruppen A/S, som fik fortrinsret til at købe grunden.

Det vindende visionsforslag tager dels afsæt i de byplanmæssige rammer, dels i principperne i Furesø Kommunes arkitektur og byrumsstrategi om attraktive byrum, hvor mennesker mødes.

Plangrundlaget

På baggrund af visionsforslaget blev Lokalplan 146 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 udarbejdet. Af dette plangrundlag, som var i høring i foråret 2020, fremgår det, at den fremtidige anvendelse af området skal bredes ud til en blandet anvendelse med primært boliger og med publikumsmæssige aktiviteter i stueetagerne som fx cafeer/restauranter, liberale erhverv, kontorer eller offentlige formål. Aktiviteterne og anvendelsen skal styrke byområdet og generere trafik af borgere i området. Dette skal naturligvis ske med respekt for natur- og kulturværdier og med sigte på at skabe et godt samspil med de øvrige funktioner i området.

Efter endt høring blev Lokalplan 146 med Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 vedtaget af byrådet den 25. november 2020.

Salgsprocessen

I slutningen af 2020 blev vilkårene for salgsudbuddet afklaret og i februar 2021 blev Frederiksborgvej 3-5 sat til salg som to byggefelter; byggefelt A (det gamle rådhus) og byggefelt B (På hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, hvor bl.a. den tidligere børnehave Solsikken lå).

Der blev nedsat en bedømmelseskomité med borgmester, udvalgsformændene fra UNMG og UBB og byrådsmedlemmer samt embedsmænd fra forvaltningen til at vurdere de indkomne forslag. Forslagene blev vurderet ud fra pris og deres bidrag til at skabe mere liv og flow i området.

Inden budfristens udløb den 26. marts 2021 kom der ét bud om etablering af boliger på byggefelt A og ét bud på byggefelt B. De to bud er fra samme byder; GVL Holding A/S og Forza Holding ApS, som ønsker at opføre boliger på begge byggefelter. Bedømmelseskomiteen har indstillet GVL Holding og Forza Holdning ApS som vinder og højestbydende af begge byggefelter.

Den politiske behandling

Bedømmelseskomiteens indstilling er nu lagt frem i et dagsordenspunkt, som Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal tage stilling til den 3. maj 2021. Sagen skal dernæst for Økonomiudvalget den 19. maj 2021 og afsluttes i byrådet den 26. maj 2021.

Efter byrådsmødet den 26. maj 2021, har Sophienberg gruppen A/S to uger til at meddele kommunen, om de ønsker at benytte sig af deres forkøbsret og matche det højeste bud.

Kulturporten Ny Visualisering Med Logo - Byggefelt B
Pressemeddelelse

Frederiksborgvej bliver indgang til grønt byområde

Nyt liv kan snart spire frem i det centrale Farum, efter at byrådet har vedtaget en ny lokalplan for boliger og erhverv på Frederiksborgvej 3-5 ved Fa…

Læs om høringsproces og borgermøde

I foråret 2020 var lokalplan og kommuneplantillæg for Frederiksborgvej 3-5 i høring og i den forbindelse blev der holdt et borgermøde.