Foto Fra Borgermøde
Veteranfly

Udvalgets beslutning om tilladelse

 

Udvalget for byudvikling og bolig har på udvalgsmøde den 16. januar 2020 besluttet at give foreningen tilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen på forskellige betingelser.

Udvalgsbeslutningen kan ses her under punkt 3.

På baggrund af udvalgets beslutning har kommunens forvaltning meddelt de nødvendige myndighedstilladelser, der giver foreningen lov til 200 flyvninger om året med begrænset flyvning om aftenen. Tilladelserne blev meddelt den 7. april 2020 og kan ses under relevante links længere nede på hjemmesiden.

Der er klaget over landzonetilladelsen til Planklagenævnet. En klage har opsættende virkning, hvilket betyder, at tilladelsen ikke må udnyttes, førend der er truffet afgørelse i klagesagen. Sagen om tilladelse til de 200 flyvninger afventer nu klagenævnets afgørelse.

 • Hvad foregår der i Hangar 2?

  Foreningen holder til i Hangar 2, hvor der bl.a. foregår formidling af flyvehistoriske aktiviteter med udstilling af museums- og veteranfly. Som et led i formidlingen af det levende værksted ønsker foreningen at tilknytte et antal flyvedygtige fly til hangaren, som kan få lov at flyve fra Flyvestationen.

 • Hvor mange flyvninger er tilladt?

  Der er givet tilladelse til 200 flyvninger om året (200 starter og 200 landinger) med maksimalt 35 flyvninger pr. måned. 200 flyvninger svarer til 400 operationer.

  Tilladelsen er i første omgang tidsbegrænset til to år.

  Kommunens forvaltning bemærker, at der ifølge klagenævnets praksis er en nedre grænse for, hvornår der er tale om en ændret anvendelse, der kræver landzonetilladelse. Klagenævnet har i tidligere sager om flyvning i landzone afgjort, at 15 flyvninger om året (30 operationer) ikke kræver landzonetilladelse. Det betyder, at veteranfly-foreningen kan flyve med veteranfly i begrænset omfang uden kommunens tilladelse, forudsat at Naturstyrelsen som grundejer tillader det. Alle flyvninger skal overholde de almindelige bestemmelser for Civil Luftfart.  

 • Hvornår må veteranflyene flyve fra Flyvestationen?

  Udvalget har besluttet, at foreningen må flyve i tidsrummet:

  • Hverdage 7.00-20.00
  • Lørdage, søndage og helligdage 10.00-17.00

  På hverdage efter kl. 19.00 må der kun foregå 3-4 flyvninger ud af de maksimalt 35 flyvninger pr. måned.  

 • Hvilke fly skal foreningen flyve med?

  De fly, som foreningen skal flyve med fra Flyvestationen, er alle mindre veteranfly, der har en egenvægt på maksimalt 650 kg.

  Der er tale om typerne Chipmunk, KZ II, KZ III, KZ VII og Piper Cup. Der er tale om 5-6 fly, som vil få base i Hangar 2.

  Flyene har gjort tjeneste i Flyvevåbnet.

 • Hvor ligger foreningens start- og landingsbane?

  Græsbanen er 20 x 500 m og ligger på Flyvestationens store Slette mellem Hangar 2 og den store asfalterede landingsbane.

  Kort med græsbane placering

   

 • Dialogforum

  Udvalget for byudvikling og bolig har besluttet, at der skal nedsættes et dialogforum, hvor kommunens forvaltning, veteranfly-foreningen og naboer kan have en løbende dialog og gennemføre en evaluering af aktiviteten efter et år.

  Forvaltningen vil først nedsætte dialogforummet og facilitere det, når Planklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen. Det skyldes, at beslutningen om at nedsætte dialogforummet er knyttet til den øgede flyveaktivitet, som tilladelsen giver mulighed for.

 • Aftale mellem Naturstyrelsen og veteranfly-foreningen?

  Naturstyrelsen ejer de grønne arealer på Flyvestationen og har som grundejer givet veteranfly-foreningen lov til at etablere græsbanen og flyve fra Flyvestationen på visse betingelser.

  Aftalen kan ses under relevante links længere nede på hjemmesiden.

 • Borgermøde i juni 2019

  Den 24. juni 2019 blev der afholdt borgermøde om veteranfly-foreningens ansøgning om at flyve med veteranfly fra Flyvestationen.

  Borgermødet blev afholdt som opfølgning på den naboorientering/-høring, som kommunen gennemførte i efteråret 2018.

  Materiale fra naboorienteringen/-høringen fra efteråret 2018 og fra borgermødet i juni 2019 kan ses under relevante links længere nede på hjemmesiden.

 • Høringssvar

  Furesø Kommune har modtaget 122 høringssvar til sagen efter naboorienteringen/-høringen i efteråret 2018 og efter borgermødet i juni 2019.

  Høringssvarene indeholder mange bekymringer om bl.a. støj, sikkerhed, offentlighedens adgang samt natur- og dyreliv.

  Alle høringssvar er blevet forelagt udvalget for byudvikling og bolig forud for udvalgets beslutning om at tillade flyvning med veteranfly fra Flyvestationen.