Foto Fra Borgermøde
Veteranfly
Opfølgning på borgermøde om veteranfly på Flyvestationen

Den 24. juni 2019 blev der afholdt borgermøde om foreningen Værløse Flyhistoriske Hangars ansøgning om tilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen. Borgermødet blev afholdt som opfølgning på den naboorientering/-høring, som kommunen gennemførte i efteråret 2018. Kommunen modtog høringssvar fra 105 naboer, der primært gav udtryk for bekymringer om støj og sikkerhed, offentlighedens adgang samt natur- og dyreliv.

 • Hvad foregår der i Hangar 2?

  Foreningen holder til i Hangar 2, hvor de formidler flyvehistoriske aktiviteter med udstilling af museums- og veteranfly. Som et led i formidlingen af det levende værksted ønsker foreningen at tilknytte et antal flyvedygtige fly til hangaren, som kan få lov at flyve fra Flyvestationen.

 • Hvilke fly ønsker foreningen at flyve med?

  De fly, som foreningen ønsker at flyve med fra Flyvestationen, er alle mindre veteranfly, der har en egenvægt på maksimalt 650 kg. Der er tale om typerne Havilland DHC-1 Chipmunk, KZ III, KZ VII og Piper Cup. Der er tale om 5-6 fly.

  Flyene har gjort tjeneste i Flyvevåbnet.

 • Hvor ligger foreningens start- og landingsbane?

  Græsbanen er 20 x 500 m og ligger på Flyvestationens store Slette mellem Hangar 2 og den store asfalterede landingsbane.

  Kort med græsbane placering

   

 • Hvor mange flyvninger har foreningen søgt om?

  Foreningen har søgt tilladelse til 400 operationer om året med maksimalt 70 operationer pr. måned i de tre mest trafikerede måneder (juni, juli og august). En flyvning med en start og en landing er to operationer.

 • Aftale mellem Naturstyrelsen og foreningen?

  Naturstyrelsen ejer de grønne arealer på Flyvestationen og har som grundejer givet foreningen lov til at etablere græsbanen og flyve fra Flyvestationen på visse betingelser.

  Selvom Naturstyrelsen som grundejer har accepteret etableringen af græsbanen og muligheden for at flyve med veteranfly fra Flyvestationen, så må aktiviteten kun foregå, hvis der gives en landzonetilladelse.

  Aftalen kan ses under relevante links.

 • Supplerende høring

  På borgermødet blev det lovet, at borgere, der har nye oplysninger til sagen, eller ikke tidligere har afgivet høringssvar, kan indsende dem til kommunen.

  Materiale fra den naboorienteringen/-høringen fra efteråret 2018 ses under relevante links.

  Hvis du har nye oplysninger til sagen eller ikke tidligere har afgivet høringssvar kan du sende til Furesø Kommune senest den 1. september 2019. Henvis til sags nr. 18/13642.

 • Politisk behandling

  Udvalget for byudvikling og bolig skal beslutte, om der skal gives tilladelse til at flyve med veteranfly fra græsbanen på Flyvestationen.

  Alle høringssvar vil blive en del af det sagsmateriale, som bliver forelagt de politikere, som skal træffe beslutning i sagen.

  Hvis udvalget giver tilladelse, kan der stilles forskellige betingelser i tilladelsen om, hvordan flyvningen skal foregå, i hvilket omfang og på hvilke tidspunkter.

  Det er også muligt at stille vilkår om sikkerhed, offentlighedens adgang og lignende.

  Sagen forventes behandlet på udvalgsmøde i 2019.