Billede fra Sydlejren
Billede fra Sydlejren

I Sydlejren er der plads til, at stærke fællesskaber kan udvikles, og målsætningen er en nye bydel, der kommer til at rumme bofællesskaber, senior- og almennyttige boliger, samt mindre fælleshuse og et stort fælleshus i den bevaringsværdige Hangar 3, som er for alle beboere i Sydlejren. Husene bliver bygget som bæredygtige og moderne boliger, eksempelvis bliver de første 100 boliger svanemærkede.

Fascinerende F16 shelters, historiske hangarer og kilometervis af landingsbane vil danne baggrunden for et enestående boligområde med sin egen identitet. Bag forvandlingen står Freja ejendomme, Furesø Kommune samt en lang række anerkendte rådgivere, der i fællesskab har tegnet linjerne til den nye bydel.

I 1934 flyttede de første fly ind i det område, der kom til at hedde Sydlejren. Hangarerne fra dengang er bevaret og indgår i den nye bydel. Sydlejren ligger på kanten af den grønne nordvestlige kile i fingerplanen og boligområderne omkring Jonstrup og Måløv. Der er en storslået udsigt over den tidligere flyveplads og det bakkede landskab mod nord omkring Nordlejren/Laanshøj, Søndersø og Kirke Værløse.

En udvikling med mellemlandinger
Inden vi står med en fuldt flyvefærdig bydel, er der flere mellemlandinger undervejs. Der skal anlægges veje og grønne stiforbindelser, bygges bæredygtige boliger, etableres fælleshus og skabes endnu bedre betingelser for friluftsfolket, så Flyvestationen bliver en destination for hele hovedstadsområdet

 

Kort med udbygning af af boliger samt veje i Sydlejren
Kortet viser den forventede boligudbygning i Sydlejren. Kortet er baseret på boligprognose 2018