Hold dig løbende opdateret om projektet Krogvadparken

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev via linket til højre.

Krogvadparken (2)
Krogvadparken er under en forvandling

Udvikling af Farum hovedgade – Kort fortalt

Farum Hovedgade er blevet gennemrenoveret. Renoveringen af hovedgaden betyder at: 

 • Der er kommet nye cykelstier og fortove
 • Hastigheden er blevet lavere
 • Det er blevet mere sikkert at færdes som gående og som cyklist
 • Et mere ensartet udtryk for belægning, beplantning, og byrumsudstyr

Projektet er tæt på at være færdig nu. Banktorvet ved Stationsvej er netop renoveret, og de sidste detaljer er ved at falde på plads i denne tid. Krogvadparken bliver i løbet af juni renoveret og vil give nye oplevelser til store og små.

Hele udviklingen af Farum Hovedgade og de omkringliggende byrum tager udgangspunkt i ”Helhedsplan for Farum Hovedgade” og ”Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade”. De to dokumenter kan ses nederst på siden under relevante filer. 

 • Frodes Plads

  Udformning

  Den 16. februar 2020 godkendte Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling principperne for renoveringen af vejforløbet i krydset Farum Hovedgade/Stationsvej. Løsningen lægger sig naturligt op ad udformningen af resten af hovedgaden.

  Der er etableret kantstensadskilte cykelstier og fortov i begge sider af vejen og lavet en hævet flade på kørebanen for at holde farten nede. Nu kan alle trafikanter derfor færdes trygt og sikkert hele vejen fra Williams Plads til Ganløsevej.

  For at styrke det grønne præg i området, er der  anlagt nye bede og til efteråret plantes nye træer.

   

   

 • Krogvadparken

  Krogvadparken får et løft
  - en grøn oase med plads til cykelleg og ophold og blomster

  Tankerne bag projektet

  Parken skal være en lille intim bypark, som inviterer indenfor til leg, ophold og samvær.

  Den overordnede idé er at lave en lille cykelsti rundt i parken, som udfordrer de mindste cyklister, f.eks. med bakker, sving og en cykelvippe. Udfordringerne bliver tilpasset kørsel på cykel, løbecykel og løbehjul, og er rettet mod børn fra ca. 3-7 år.

  Der arbejdes med terrænet således, at stiens forløb bliver varieret og samtidig danner indre rum.

  De indre rum skal invitere til ophold, leg og samvær, og der opstilles bænke og borde.
  Ud til Farum Hovedgade etableres et lille opholdsområde, hvor cyklister på farten kan tage en kort pause, fylde drikkedunken og få luft i dækkene.

   

  Biodiversitet og bynær naturoplevelse

  Som en del af terrænbearbejdningen skabes der to mindre bakker og en nord-sydgående rende. Bakkerne og renden tilsås med vilde blomster og græsser, så vi får skabt naturlige levesteder til bier, sommerfugle og andre smådyr.

  I efteråret 2020 vil der desuden blive plantet flere træer og buske, som skal supplere den nuværende beplantning.  

   

  Anlægsperiode

  Projektet er i fuld gang og forventes at stå helt færdigt i efteråret 2020. Der anlægges over flere etaper:

  • Juni: Terrænarbejdet og opbygning til sti udføres.
  • Juli: Første lag asfalt udlægges. Dette lag skal hærde i min. 3-4 uger, før slidlaget kan lægges på.
  • Juli/august: Slidlaget på stierne udføres. Slidlaget vil give stien et mere naturligt udtryk og består af småsten, der smelter fast i asfalten. Efter 3-4 uger fejes de løse sten af banen. 
  • Efteråret: Området plantes til med træer og buske.

  Parken kan tages i brug, så snart det første lag asfalt er udlagt, men vil først få det endelige udtryk, når slidlag og beplantning er etableret.

 • Bevaringsværdier i Farum Hovedgade
  Til arbejdet med Farum Hovedgade er gennemført en kortlægning af bevaringsværdige helheder og bygninger i hovedgaden. Kortlægningen er foretaget efter SAVE-metoden (Survey og Architectural Values in the Environment/overvågning af arkitektoniske værdier i omgivelserne). Center for Bygningsbevaring har udført kortlægningen for kommunen, og en gruppe med repræsentanter for Furesø Museer, Furesø By og Land og Farum Lokalhistoriske Forening har bistået med lokalhistorisk viden.

  Resultatet foreligger i disse to rapporter:

  Bevaringsværdier i Farum Hovedgade  - enkeltbygningsregistrering

  Bevaringsværdier i Farum Hovedgade - Bebygget struktur

  I rapporten om registreringen af enkeltbygninger finder du links til information om både SAVE-metoden og bygningsbevaring.

  BEMÆRK: Der kan være problemer med at åbne Strategi og Helhedsplan for Farum Hovedgade i Internet Explorer. Vi henviser i stedet til Google Chrome eller Firefox eller en trykt udgave på kommunens biblioteker.

 • Træer
  Det grønne bymiljø er båret af beplantning og træer i private haver, i parkerne og på kommunale arealer. En del af kommunens træer i Farum Hovedgade er blevet ryddet i forbindelse med renoveringen. Det skyldes hensynet til trafiksikkerheden og at en del af træerne langs hovedgaden var i så dårlig tilstand, at det ikke var gartnerfagligt forsvarligt at bevare træerne.

  Hovedgadens grønne præg er i stor udstrækning båret af beplantning og træer i private haver. Også parkerne, træer og beplantning på kommunale arealer er med til at understøtte et grønt bymiljø. Med renoveringen af Farum Hovedgade er der fortsat er tale om et grønt byrum, samtidig med at forholdene forbedret, især for de bløde trafikanter.

  Hvor det er muligt vil vi plante nye træer i samarbejde med grundejerne.

  Principper for beplantning og parker på Farum Hovedgade

  I strategien, Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade, der blev vedtaget af byrådet den 27. april 2016, er det blandt andet lagt fast:

  - at bymiljøet i hovedgaden skal have en udpræget grøn karakter i kraft af en helhedsskabende, karakterfuld og rumskabende beplantning
  - at bevaringsværdig beplantning bevares og ved eventuel død eller nødvendig fældning erstattes af tilsvarende
  - at træer langs eller i det offentlige rum skal fremtræde med krone med naturlig form
  - at der i gaden og på private arealer foran husene ikke må plantes træer eller anden beplantning, der skærmer for husene.

  Se principperne for beplantning og parker på side 35-37 i Arkitektur og byrum - Farum Hovedgade

  Majtræet

  Byrådet besluttede tilbage i 1991, at træet skulle have lov til at blive stående. I principperne for renoveringen af Farum Hovedgade, som det nuværende byråd vedtog i april 2016, lyder det derfor blandt andet, at ”Majtræspladsen” ved landsbyen skal fastholdes som spor af den oprindelige forte (en åben plads til fælles benyttelse og samling i middelalderfællesskabets landsby), med mindestenen som vartegn og majtræet som omdrejningspunkt.

  Desværre er der ikke så meget tilbage af Majtræet længere. Ved siden af majtræet står to andre lindetræer, som er kloner af det oprindelige majtræ. Dvs. generne lever videre i de to yngrere træer.

 • Akacietorvet

  Akacietorvet har fået et ansigtsløft og åbnet mere op, så området bindes bedre sammen. Det er tanken at Akacietorvet kan bruges til markedsdage og lignende. 

  Der er plantet nye lindetræer i vejbanen ved vejindsnævringerne ud for Akacietorvet. Under belægningen rundt om træerne, er der anvendt et særligt rodvenligt bærelag bestående af særlige plastkassetter og god vækstjord. Dermed får træernes rødder god plads til at vokse i. Det er Udgangspunktet for, at træerne kan udvikle sig til store fuldkronede træer. 

Farum Bytorv

Farum Bytorv

Inde i centret på Farum Bytorv finder du 47 butikker spækket med alt fra dagligvare til tøj og skønhedspleje.

Værløse Bymidte, skulptur

Værløse Bymidte

På Værløse Bymidte findes 51 butikker, 3 dagligvarebutikker, 6 spisesteder, biograf og 1100 gratis P-pladser - lige i nærheden af dig!

Ged og familie

Smag på Nordsjælland

Eventkalenderen er fyldt med fantastiske kulinariske oplevelser bygget over skønne lokale råvarer.

Farum Hovedgade

På Farum Hovedgade finder du en masse skønne dagligvarebutikker, små nichebutikker med alt fra tøj til vin, caféer og spisesteder.