Frode Jensen overtog købmandsbutikken på Farum Hovedgade 48 engang i 60’erne, hvor den kom til at hedde Lars B’s efterfølger og siden har skiltet på facaden skiftet til OCEKA, til Superland, til SPAR og endelig til Euro SPAR, som den hed helt frem til en november dag i 2014 hvor købmandsbutikken lukkede for sidste gang.

Siden købte Korf Ejendomme ejendommene Farum Hovedgade 46-48 og i fællesskab med REMA Butiksudvikling A/S, der ejer ejendommene Farum Hovedgade 50A og Gammelgårdsvej 6, fremsendte de et forslag til et samlet projekt for disse ejendomme og kommunens tilstødende parkeringsareal i august 2017.

Resultatet af den planproces der er gennemført siden da, er en omdannelse der omfatter både en ny dagligvarebutik, boliger og andre butikker med en pladsdannelse overfor banktorvet på Farum Hovedgade.

Du kan læse hovedpunkterne i den proces, der er gennemført siden da herunder:

Proces - hidtil

Banktorvet