Skitse, Farum Bytorv Projekt, To Etaper
Skitse: Planerne for en udvidelse af Farum Bytorv

Baggrund

Den 1. november 2018 underskrev Furesø Kommune og DADES en salgsaftale om et parkeringsareal ved Farum Bytorv. Dermed er første milepæl nået ift. en udvidelse af bytorvet. DADES' projekt skal ud over etableringen af butikker, spisesteder og boliger skabe attraktive byrum og gøre det let for såvel bilister, cyklister som gående at komme til og fra Farum Bytorv.  

Furesø Byråd har i en årrække ønsket, at Farum Bytorv blev udvidet for at styrke de lokale indkøbsmuligheder og dermed skabe endnu mere aktivitet i Farum. Der har tidligere været gennemført borgerinddragelse om de byplanmæssige rammer for området samt offentlige høringer forud for vedtagelsen af den eksisterende lokalplan, som muliggør en udvidelse af Farum Bytorv. Det er forventningen, at en realisering af DADES' projekt vil tilføre kommunen omkring 150 arbejdspladser kombineret med en række velbeliggende familieboliger.

Farum Bytorv er i dag et veldrevet butikscenter med et velassorteret dagligvareudbud og mange attraktive udvalgsvarebutikker. Udvidelsen af Farum Bytorv vil styrke centrets attraktionsværdi med en række nye butikskoncepter, som i dag efterspørges af kunderne. Ud over de nye butikker og boliger vil projektet indeholde nødvendige parkeringsfaciliteter til biler og cykler. Kommunen lægger vægt på, at byggeriet bliver miljørigtigt, og at det kommer til at passe godt ind i Farum Midtby.

Todelt byggeprojekt

Det nuværende butiksareal er på ca. 14.700 m² og indeholder 40 butikker, 4 dagligvarebutikker og 3 spisesteder. Udvidelsen kommer til at ske i to faser. 

I første omgang bliver bytorvet udvidet med godt 10-15 butikker (3.700 m² inkl. gangareal), og ca. 6.600 m² boliger fordelt mellem familieboliger og mindre tagboliger. Dimensioneringen er endnu ikke fastlagt endeligt, men DADES forventer cirka 100-125 boliger i alt. Fase 2 af projektet bliver gennemført, hvis der findes et markedsmæssigt potentiale til at realisere denne del. Det er planlagt, at fase 2 vil tilføje ca. 2.000 m² til butikker og 1.000 m² mindre tagboliger.

Lokalplanforslag

Furesø Kommune vil udarbejde et forslag til en ny lokalplan for Farum Bytorv, der forventes at komme i høring i foråret 2019.

Skitse, Farum Bytorv Projekt, To Etaper