Furesø Kommune har flere gange gjort Region Hovedstaden opmærksom på, at kommunen overordnet ikke ønsker udpegning af interesse- og graveområder i kommunen, herunder de foreslåede udpegninger ved Bregnerødområdet. Det sker ud fra hensynet til de mange natur-, landskabs-, kulturhistoriske og rekreative værdier og interesser, området er omfattet af, og ud fra hensynet til områdets mange beboere.

Råstofplan 2020: Procesplan og ændringsforslag

Råstofplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvinding i regionen, og indeholder regionens graveområder og interesseområder. På regionh.dk kan du læse om procesplanen, se ændringsforslagene og læse alle høringssvarene.

Seneste nyheder fra Bregnerød-området
Vibeke Krohn, Borgerrådgiver
Nyhed

Få sparring hos din borgerrådgiver på Frivilligcentret, Jobcentret eller rådhuset

Borgerrådgiveren understøtter dialogen mellem kommune og borgere, og hun kan hjælpe dig med at ’få hul igennem’, hvis dialogen er gået i stå.

Stavnsholtkilen (1)
Pressemeddelelse

Byd ind på Furesøs udvikling for de næste 12 år

Arbejdet med en ny Planstrategi 23 går nu i gang. Planstrategien sætter rammerne for Furesøs udvikling de næste 12 år og bliver afsættet for Furesøs k…

Fjernvarmerør På Kollekollevej I 2012
Nyhed

Ny plan giver bæredygtig varme i Furesø

Efter en høringsperiode har byrådet i Furesø nu vedtaget en samlet plan for, hvordan boliger og virksomheder i Furesø kan forsynes med varme i fremtid…

Landskab Nær Bregnerød Kro (Forsiden)
Pressemeddelelse

Lettelse: Bregnerød slipper for grusgrav

Furesø Kommune konstaterer med stor tilfredshed og lettelse, at Bregnerød officielt ikke længere er interesseområde i Region Hovedstadens råstofplan.