Baggrund

Bregnerød Kro har været lukket i mange år. Kroen med den flere hundrede år lange historie var tidligere kendt som et populært udflugtssted. Med et nyt projekt ønsker ejerne af kroen, at skabe liv i den gamle kro. Ejeren ønsker at opføre nye tilbygninger, som bl.a. skal huse hotellejligheder og destilleri.

Ejerne af kroen ønsker at bevare og renovere dele af den eksisterende bebyggelse. Nogle af bygningerne lider dog under at være blevet uhensigtsmæssigt renoveret. Derfor vil ejerne opføre ny bebyggelse, så resten af bebyggelsen kan få nyt liv.

Desuden drømmer ejerne om igen at kunne drive kro på stedet. I første omgang kræver dette dog mere areal til parkering, end der er til rådighed i dag.

Ny lokalplan og kommuneplantillæg

For at kunne realisere ejernes projekt, skal der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der ændrer rammerne for, hvordan ejendommen kan udvikles. 

Udvalg for Plan og Byudvikling vedtog 8. februar 2022 at igangsætte arbejdet med lokalplanforslaget og et kommuneplantillæg. Det videre forløb for planlægningen vil forløbe på følgende måde:

  • Furesø Kommune indkalder idéer og forslag til planlægningen blandt borgerne i otte uger. I denne sammenhænge afholdes der et indledende borgermøde. 
  • Furesø Kommune udarbejder et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
  • Udvalg for Plan og Byudvikling (UPB), Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslaget, og kan vælge at sende planforslagene i høring. 
  • Forslagene kommer i 8 ugers offentlig høring. I den sammenhæng holdes der et offentligt borgermøde.
  • Forvaltningen kan lave rettelser på baggrund af høringssvarene.
  • UPB, Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge at vedtage planforslagene. 

Indledende borgermøde 

Der afholdes borgermøde den 28. marts kl. 18.30-19.00 på Furesø Rådhus i Værløse. Inden da er der åbent hus på Bregnerød Kro fra 17-18.

Formålet med borgermødet er at give mulighed for at komme med ideer og forslag til udvikling af Bregnerød Kro. På mødet vil du kunne høre om projektet og få lejlighed til at tage en snak med en politiker, forvaltningen eller ejer. 

Billede Forside Bregnerød
Foreløbig projektforslag fra Elgaard Architecture
Billede Forside Bregnerød

Indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanen for Bregnerød Kro

Furesø Kommune har besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for Bregnerød Landsby Nord. Høringen slutter den 19. ap…