Baggrund

Bregnerød Kro har været lukket i mange år. Kroen med den flere hundrede år lange historie var tidligere kendt som et populært udflugtssted. Med et nyt projekt ønsker ejerne af kroen, at skabe liv i den gamle kro. Ejeren ønsker at opføre nye tilbygninger, som bl.a. skal huse hotellejligheder og destilleri.

Ejerne af kroen ønsker at bevare og renovere dele af den eksisterende bebyggelse. Nogle af bygningerne lider dog under at være blevet uhensigtsmæssigt renoveret. Derfor vil ejerne opføre ny bebyggelse, så resten af bebyggelsen kan få nyt liv.

Desuden drømmer ejerne om igen at kunne drive kro på stedet. I første omgang kræver dette dog mere areal til parkering, end der er til rådighed i dag.

Ny lokalplan og kommuneplantillæg

For at kunne realisere ejernes projekt, skal der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der ændrer rammerne for, hvordan ejendommen kan udvikles. 

Udvalg for Plan og Byudvikling vedtog 8. februar 2022 at igangsætte arbejdet med lokalplanforslaget og et kommuneplantillæg.

Det videre forløb for planlægningen vil forløbe på følgende måde:

  • Furesø Kommune indkalder idéer og forslag til planlægningen blandt borgerne i otte uger. I denne sammenhænge afholdes der et indledende borgermøde. 
  • Furesø Kommune udarbejder et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
  • Udvalg for Plan og Byudvikling (UPB), Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslaget, og kan vælge at sende planforslagene i høring. 
  • Forslagene kommer i 8 ugers offentlig høring. I den sammenhæng holdes der et offentligt borgermøde.
  • Forvaltningen kan lave rettelser på baggrund af høringssvarene.
  • UPB, Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge at vedtage planforslagene. 
Foreløbig projektforslag fra Elgaard Architecture
Foreløbig projektforslag fra Elgaard Architecture
Bregnerød Kro, nyt projekt, Illustration Elgaard Architecture
Foreløbig projektforslag fra Elgaard Architecture
Bregnerød By Skilt

Bregnerød

Bregnerød er det område af Furesø Kommune, der ligger tættest på Birkerød. I lokalsamfundet findes blandt andet Bregnerødområdet.