Find svar på dine spørgsmål her:
 • Hvorfor etablerer Furesø et botilbud?

  Furesø Byråd har en målsætning om at etablere flere gode tilbud til mennesker med handicap. Furesø Kommune har derfor etableret et bofællesskab på Syvstjerne Vænge nr. 10.

  Tættere på familie

  Botilbuddet vil give borgerne mulighed for at bevare forbindelse til netværk og familie i nærområdet. Der kan desuden blive et tættere samarbejde med Jobcenter i forhold til beskæftigelse. Og der kan blive en tættere koordinering med social- og sundhedsområdet i forhold  til rehabilitering. 

  Der er også et økonomisk argument. Omkring 80 procent af de botilbud, vores borgere bor på, er hos eksterne leverandører og koster os hver år 120-130 mio. kr. Driver vi flere botilbud selv, vil vi spare penge.

 • Hvem kommer til at bo på Syvstjerne Vænge nr. 10?

  Den primære målgruppe er voksne fra 30-65 år med varierende psykiske funktionsnedsættelser og sociale udfordringer. De kan som følge af deres psykiske sygdom eller udsathed have lettere fysiske funktionsnedsættelser eller lettere kognitive udfordringer.

  Angst og social udsathed

  Borgernes udfordringer kan typisk være angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, anden psykisk vanskelighed eller social udsathed.

  Endelig kan det være borgere som oveni social udsathed eller psykisk sygdom rammes af fysiske udfordringer, og som har behov for at komme sig fx i forlængelse af ophold på kommunens rehabiliteringscenter.

  Klar til mere selvstændighed

  Borgerne kan have boet på et udenbys tilbud, men er nu klar til en mere selvstændig tilværelse.

  Brug for støtte

  Det kan også være borgere som har brug for stabilisering og fremtidig afklaring af støttebehov inden, de skal i egen bolig.

  Der tages ikke imod borgere, som har brug for døgnpleje. Ligesom der ikke tages imod borgere med kendt misbrug eller udadreagerende adfærd, eller borgere som er til fare for sig selv eller andre.

 • Hvad er et § 107-botilbud?

  Et § 107-tilbud er et midlertidigt tilbud til borgere, der har brug for støtte og vejledning.

  Base med trygge rammer

  Det er en fast base med trygge rammer. Uddannet personale hjælper beboerne til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Der bor ikke beboere, der er farlige for sig selv eller omverdenen.

  Læs mere om tilbuddet inklusiv botilbuddets faglige tilgang og metoder her

 • Vil der altid være personale tilstede?

  Der vil typisk være to personaler på botilbuddet fra kl. 8-20. Personalet kan overnatte, fordi enkelte borgere kan have angstproblemer, der kan gøre dem bange om natten, så de skal kunne kontakte personale om natten.

  Medarbejderne fx vil være psykologer, pædagoger og social- og sundhedsansatte. De vil have forskellig uddannelse og specialer og har erfaring med at arbejde med denne type borgere.

 • Hvordan ser der ud?

  Botilbuddet er 440 m2 i ét plan.

 • Hvornår blev beslutningen truffet?

  Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS) besluttede det den 7. juni 2018. Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling (UNMG) besluttede det den 5. december 2018. Et enigt byråd godkendte det overordnede byggeprogram den 24. april 2019.

  I kan se indstillingen og beslutningen fra USS den 7. juni 2018 her.

  I kan se indstillingen og beslutningen fra UNMG den 5. december 2018 her.

 • Godt naboskab

  I forbindelse med byggeprocessen blev der afholdt to borgermøder i 2019. Ved indvielsen i november 2020 var omkring 25 naboer inde og se botilbuddet og bød  botilbuddet velkommen. 

  Botilbuddet ønsker et godt naboskab. Har naboer spørgsmål, eller ønsker de at komme i kontakt med botilbuddet, så kontakt leder Morten Ulrik Kristensen på tlf. 7216 5050 eller på mail: muj@furesoe.dk.

 • Kontaktinformationer

  Kontaktperson:
  Leder Morten Ulrik Kristensen
  muj@furesoe.dk
  Telefon: 7216 5050

 • Socialtilsynets rolle

  Socialtilsynet har ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud.

  Socialtilsynet skal sikre, at huset, værelserne og de øvrige fysiske rammer er de rigtige for borgerne og det omgivende samfund. Og det skal sikre, at sammensætningen af borgere er socialfagligt forsvarligt.

  Læs mere om Socialtilsynets rolle her

Del: