Projektforslag

Korf Ejendomme har købt ejendommene Farum Hovedgade 46-48 og har i fællesskab med REMA Butiksudvikling A/S, der ejer ejendommene Farum Hovedgade 50A og Gammelgårdsvej 6, fremsendt et forslag til et samlet projekt for disse ejendomme og kommunens tilstødende parkeringsareal. Der har været afholdt tre borgermøder om projektforslaget. Det seneste er afholdt den 20. november 2018 og handlede primært om bygnings- og byrumsarkitekturen.

Proces - hidtil

Proces - herefter

  • Juni 2019: Fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet behandler forslag til lokalplan
  • Juli 2019: Lokalplanforslag i forlænget høring pga. sommerferien
  • August 2019: Borgermøde. Høringsperioden slutter ultimo august.
  • Oktober 2019: Fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet tager endelig stilling til de nye planer.
Banktorvet