Gå til sidens indhold

Hvad skal der ske ved SPAR på Farum Hovedgade?

Her kan du læse mere om fremtiden for ejendommene Farum Hovedgade 46-50A, Gammelgårdsvej 6 og kommunens parkeringsareal.

Projektforslag

Korf Ejendomme har købt ejendommene Farum Hovedgade 46-48 og har i fællesskab med REMA Butiksudvikling A/S, der ejer ejendommene Farum Hovedgade 50A og Gammelgårdsvej 6, fremsendt et forslag til et samlet projekt for disse ejendomme og kommunens tilstødende parkeringsareal. Der har været afholdt tre borgermøder om projektforslaget. Det seneste er afholdt den 20. november 2018 og handlede primært om bygnings- og byrumsarkitekturen.

Borgermøde i november 2018

Borgermøde med workshop om forslagets bygnings- og byrumsarkitektur afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 17 i malerbutikken, Farum Hovedgade 50A. Tilmelding til borgermødet senest mandag den 19. november 2018 kl. 12 på bme@furesoe.dk

Proces - hidtil

Proces - herefter

  • April 2019: Fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet behandler planforslagene
  • Maj – juni 2019: Offentlig høring
  • August 2019: Fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet tager endelig stilling til de nye planer.
Menu