Analyse af erhvervsområder

Analysen har til formål at belyse forholdene i Furesø Kommunes erhvervsområder og pege på nye udviklingsmuligheder.

Der er undersøgt en række forskellige forhold for erhvervslivet, herunder:

  • Erhvervslivet i Furesø og Nordsjælland
  • Erhvervslokalisering og markedsforhold
  • Kommunens erhvervsområder
  • Udviklingspotentialer og anbefalinger

Analysen er bruges i det videre arbejde med bl.a. kommuneplanlægningen.

Analysen af Furesø Kommunes erhvervsområder er udarbejde i samarbejde med IRIS Group.

Analyse af erhvervsområder 2022