Planforslagene giver mulighed for at anvende det tidligere rådhus i Farum til boliger og liberalt erhverv og etablere etageboliger ved Farum Kulturhus.

Se eller gense borgermødet

Illustration, Frederiksborgvej 3-5

Frederiksborgvej 3-5

Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område…

Forside Forslag

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg - Boliger, liberalt erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus

Furesø Kommune har den 30. marts 2020 offentliggjort forslag til Lokalplan 146 – Boliger, liberalt erhverv og offentlige formål ved Farum Kultur hus m…