Frem til og med frem søndag den 24. maj 2020 er 'Forslag til Lokalplan 149 Farum Vest' og 'Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017' med tilhørende miljørapport i høring.

Planforslagene udvider den mulige anvendelse af idræts- og fritidsområdet til både offentlige formål, erhvervsformål og boligformål, herunder mulighed for etablering af etageboliger i stadionområdet, yderligere bebyggelse i tæt lav boligområderne, stadepladser ved stadion, samt 2 yderligere kunstgræsanlæg.

Se eller gense borgermødet fra onsdag den 11. maj
OBS 2018: Furesø Byråd Februar 2018

Furesø Byråd, 25. marts 2020: Forslag til Lokalplan 149 for Farum Vest samt Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 og Miljøvurdering - sendes i høring

Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende Forslag til Lokalplan 149 for Farum Vest,…

Farum Park Luftfoto