Frem til og med frem søndag den 24. maj 2020 er 'Forslag til Lokalplan 149 Farum Vest' og 'Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017' med tilhørende miljørapport i høring.

Planforslagene udvider den mulige anvendelse af idræts- og fritidsområdet til både offentlige formål, erhvervsformål og boligformål, herunder mulighed for etablering af etageboliger i stadionområdet, yderligere bebyggelse i tæt lav boligområderne, stadepladser ved stadion, samt 2 yderligere kunstgræsanlæg.

Se eller gense borgermødet fra onsdag den 11. maj
OBS 2018: Furesø Byråd Februar 2018

Furesø Byråd, 25. marts 2020: Forslag til Lokalplan 149 for Farum Vest samt Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 og Miljøvurdering - sendes i høring

Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende Forslag til Lokalplan 149 for Farum Vest,…

2020 03 27 13 03 42 Forslag Til Lokalplan 149 Farum Vest Plandata.Pdf Adobe Acrobat Reader DC

Planforslag og miljørapport for udvidelse af den mulige anvendelse af idræts- og fritidsområdet i Farum Vest

Furesø Kommune har den 27. marts 2020 offentliggjort* Forslag til Lokalplan 149 Farum Vest og Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 med tilhørende…

Farum Park Luftfoto