Puljen For Supplerende Facilitetstilskud (1)
Puljestøtte ydes til foreninger, der har ideer eller ønsker til øget aktivitet i anvendte faciliteter
Retningslinjer

Puljen er lukket for ansøgninger søndag den 12. marts 2023. Ansøgere får direkte besked. Husk, at projekter skal være afsluttet senest den 30. september 2023:

 • Formål

  Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivitet i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø Kommune.

  Puljen er på 300.000 kr.

 • Hvad dækker puljen?

  Foreninger kan søge om puljemidler i form af tilskud til fx opførsel af hegn ved en spejderhytte, en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke, opsætning af støjvægge, udvidelse af bænke i omklædningsrum, opsætning af musikanlæg, indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende.

  Puljen støtter tilskud til materialer, som foreningen selv anvender til at gennemføre deres ide.

  Tilskuddet kan også gives som del af en medfinansiering.

 • Hvem kan søge puljen?

  Godkendte foreninger med hjemsted i Furesø Kommune, som har fået godkendt de fire årlige foreningsdokumenter. 

  Årlige foreningsdokumenter 

  Hvert år skal foreninger fremsende følgende fire dokumenter til Kultur og idræt:

  • Tro og love-erklæring om indhentelse af børneattest
  • Foreningens gældende vedtægter
  • Referat af den seneste generalforsamling
  • Foreningens seneste tilskudsregnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

  For alle foreninger der afholder Generalforsamling (GF) før 31. maj 2023 skal følgende uploades:

  • Referat fra GF 2023
  • Regnskab fra 2022
  • Erklæring om Børneattest for 2023
  • Vedtægter – de senest godkendte

  For foreninger der holder Generalforsamling mellem 1. juni 2023 og 31. december 2023, skal følgende uploades:

  • Referat fra GF 2022
  • Seneste godkendte regnskab (2022 eller 2021)
  • Erklæring om Børneattest 2023
  • Vedtægter - de senest godkendte

  Uanset hvornår en forening afvikler generalforsamling, så skal ovenstående være uploadet senest den 1. juni 2023.

  Læs mere og upload dokumenterne på Aktivfuresoe.dk. Kræver login til portalen.

 • Hvor meget kan du søge?

  Der er ikke sat en øvre grænse på, hvilket beløb du må søge om. Dog vil projekter under 40.000 kr. blive vægtet højest, så flere ansøgninger kan tilgodeses.

   

 • Hvornår kan du søge og få svar?

  Du kan søge midler fra puljen i perioden fra den 9. februar til og med den 12. marts 2023.

  Et udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne ultimo marts, og ansøgere får svar herefter.

 • Hvordan ansøger du?

  Foreninger må gerne gå sammen om at søge et fælles tilskud.

  I ansøgningen skal følgende fremgå:

  • Beskriv ideen/ønsket
  • Hvor skal det udføres?
  • Hvem kommer til at få glæde af ideen/ønsket
  • Hvad koster det?
  • Hvor meget søges der i tilskud?

  Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskema, så kontakt Kultur og idræt på fritid@furesoe.dk

  Foreningerne ansøger puljen digitalt her:

  Puljen er lukket for 2023.

 • Hvem vurderer din ansøgning?

  En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kulturområdet, spejderområdet og idrætsområdet prioriterer og udvælger de projekter, som bliver tilgodeset i 2023.

   

 • Udbetaling af beløb

  Såfremt ansøgningen bliver udvalgt, vil foreningen få sit tilskud udbetalt, når forvaltningen har modtaget regnskab samt dokumentation for afholdte udgifter.

  Regnskabet skal være underskrevet ifølge foreningens vedtægter.

  Regnskab, CVR-nummer og dokumentation sendes til bak1@furesoe.dk

  Projektet skal være færdigt og dokumentation indsendt til bak1@furesoe.dk senest den 30. september 2023.

   

 • Behandling af persondata

  I forbindelse med din anmodning om puljemidler skal du afgive en række informationer til Kultur og fritid, herunder persondata om dig selv.

  Hvis der er spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Furesø kommunes databeskyttelsesrådgiver.

  Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her. Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem i op til 5 år efter vi har modtaget den.

  Dine oplysninger deles med den arbejdsgruppe, der behandler ansøgninger. Læs mere under 'Hvem vurderer din ansøgning'.

  Udover ovenstående pålægger Forordningen om databeskyttelse (GDPR) os at oplyse om følgende:

  • Furesø kommune, Center for Borgerservice og Kultur er dataansvarlig for oplysningerne.
  • Vores adresse/kontaktinformationer er Kultur og fritid, Stiager 2, 3500 Værløse, fritid@furesoe.dk, 72354730.
  • Grundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra c (offentlig myndighedsudøvelse/samfundsmæssig interesse).
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  datatilsynet.dk.
 • Bevillinger 2022

  Sct. Georgsgildet Farum

  40.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering til udskiftning af eltavler.

  Claus Nar Gruppe

  25.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering til etablering af fast belægning mellem hytter.

  Furesø LIVE

  10.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering til køb af lagerudstyr.

  Furesø Musikforening

  40.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering til køb af et brugt flygel.

  Furesø Keramik- og Kreativforening

  40.000,00 kr.

  Køb af drejeskiver til kulturhusets brugere.

  Værløse Flyhistoriske Hangar

  20.000,00 kr.

  Køb af buskrydder, skabe og mobile støjvægge.

  KKKN Kano- og kajakklubben Nord

  25.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering til af køb af skabe i klubbens bådhal.

  Roklubben Furesø og Farum Sejlklub

  25.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering til af køb af læskærme.

  Værløse Basketball Klub

  35.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering til køb af reboundmaskine.

  Furesø Taekwondo Klub

  15.000,00 kr.

  Delvis medfinansiering af ophæng af sandsække til spark og slag.

  Jonstrup Petanque Klub

  40.000,00 kr.

  Flisebelægning under halvtaget foran klubhuset

  Furesø Badeklub

  30.000,00 kr.

  Køb af saunaovn inkl. elinstallation.

Del: