Puljer, som alle kan søge (scroll ned for puljer for kun foreninger)

Ninjafabrikken - Sommerferieaktiviteter 2020

Puljen for Vores Furesø

Puljen for Vores Furesø er til dig, der gerne vil lave nye aktiviteter eller projekter i Furesø. Det skal være inden for kultur, fritid eller idræt. P…

Integrationspuljen

Et socialt aftryk

4 forskellige puljer på socialområdet: Foreningsguidepuljen, Integrationspuljen, Åben Skole Puljen og Pulje til samarbejde med børn og voksne med særl…

Unge

Unge Penge Puljen

Unge Penge Puljen støtter unge, som gerne vil lave et projekt eller en aktivitet sammen med andre unge. Projektet skal handle om kultur, fritid eller…

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljøinitiativpuljen

Har du en god idé, der kan gavne natur, miljø, klima eller kommunens grønne omstilling? Så kan du søge tilskud til at realisere den.

Fritidsvejledning

Økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde

Furesø Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes lyst til at hjælpe hinanden. Det sker via økonomiske tilskud, rådgivning o…

Sommerferieaktiviteter 2020, Hareskov Værløse Tennis camp i uge 27

Idræts- og fritidspuljen

Foreninger og enkeltpersoner kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye…

Ungefokuspuljen

Foreninger kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune

Fælleskommunal handicap-idrætspulje

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Puljer, som kun er målrettet folkeoplysende foreninger

Soegblandtforeninger

Et socialt aftryk

Furesøs aktive foreningsliv kan årligt søge puljemidler til konkrete sociale initiativer, som skal ske i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole,…

Den Faelleskommunale Idraetspulje Betinget Brug Af Billede

Fælleskommunal handicap-idrætspulje

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Unge bordtennis

Ungefokuspuljen

Foreninger kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune

Spejder

Åben Skole-puljen

Lokale foreninger i Furesø Kommune kan søge om økonomisk støtte til undervisningsaktiviteter i forbindelse med åben skole samarbejde med kommunens sko…

Design Uden Navn (9)

Vedligeholdelsespuljen

Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivitet i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø Kommune.