Man kan stemme til valg til Folketinget og ved folkeafstemninger i Danmark, hvis man:

 • er dansk statsborger
 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i Danmark
 • ikke er umyndig (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne)

Der gælder særlige regler for udvalgte gruppe, der bor i udlandet. F.eks. hvis man kun midlertidigt bor i udlandet, eller fordi man er udsendt af staten. Du kan få yderligere information her

Sådan stemmer du
 • Valgkort

  Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget eller folkeafstemningen modtage et valgkort fra din kommune, hvor der står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort før valget

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort, så  henvend dig til Borgerservice på telefon 7235 4000. Borgerservice vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

  Telefon åbningstiden i Borgerservice er: 

  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
  • Torsdag kl. 10-17

  Hvis valgkortet er blevet væk

  Er dit valgkort væk, så kom alligevel. Henvend dig til valgsekretariatet på dit valgsted og vis dem noget legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas.

  Ved du slet ikke, hvor du skal stemme, kan du ringe til Borgerservice.

 • Valgsteder i Furesø

  Dit valgsted fremgår af det valgkort du får tilsendt senest 5 dage før valgdagen. Alle valgsteder har åbent fra 8-20, hvor du kan afgive din stemme.

  Værløsehallen

  Stiager 8
  3500 Værløse

  På afstemningsstedet, Værløsehallen er der mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord og et CCTV (forstørrelsesapparat).

  Teatersalen

  Kulturhuset
  Kulturtorvet 12
  3520 Farum

  Farum Arena

  Stavnsholtvej 41
  3520 Farum

  Solvangskolens hal

  Nordtoftevej 58
  3520 Farum

  Hareskovhallen

  Månedalstien 8
  3500 Værløse

  Søndersøhallen

  Kirke Værløsevej 50
  3500 Værløse

  Jonstruphus

  Jonstrupvangvej 159
  3500 Værløse

 • Kan jeg skifte valgsted?

  Du kan søge om at skifte valgsted, hvis det er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. Du kan indgive din ansøgning i perioden 6. oktober - 24. oktober kl. 12.00.

  Ansøgningsskemaet tilgår så snart vi har modtaget det fra ministeriet. 

 • Hvem kan stemme fra bilen?

  Er du gangbesværet eller lignende – kan du stemme  fra din egen bil.

  Der er en plakat ved hvert valgsted med et telefonnummer. Ring til dette, hvis du har brug for at stemme fra din bil.

 • Hjælpemidler ved afstemning

  Der stilles følgende hjælpemidler til rådighed på alle afstemningssteder: sorte filtpenne, lup, overlægsplade og LED-lamper. På afstemningsstedet, Værløsehallen er der også mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord og et CCTV (forstørrelsesapparat).

   

 • Hjælp til at stemme

  Har du brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp af 2 valgstyrere eller vælger på valgstedet. Du har også mulighed for at udpege den ene af personerne selv.

  Har du en synlig eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at udpege din egen personlige hjælper. Det betyder, at der ikke behøver at være andre end dig og din personligt udpegede hjælper i valgboksen.

  Ved hvert valgsted er der en plakat med et telefonnummer. Ring til det nummer, så kommer der hjælp.

 • Valgtilforordnet

  I Furesø Kommune er valgstyrerne udpeget af Furesø Byråd. De valgtilforordnede på valgstederne, bliver udpeget af de politiske partier i kommunen. Et antal medarbejdere fra kommunens administration bistår valgstyrerne og de tilforordnede i løbet af dagen og ved optælling og fintælling. 

Valgsteder i Furesø

Kontakt

Valgkontoret

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 4026
E-mail: valg@furesoe.dk

Del: