Enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Furesø og Region Hovedstaden, har ret til at stemme til kommunalvalg og regionrådsvalg. Er du ikke statsborger i et EU-land eller i Island eller Norge, er din valgret dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.

Sådan stemmer du
 • Find oversigt over godkendte kandidater og valgforbund

  Her kan du finde en oversigt over de godkendte kandidater og listeforbund, der klar til Kommunalvalget.

  Du kan selv bestemme, om du vil stemme på et parti eller en kandidat til valget.

  Du kan ligeledes finde en liste over de valgforbund, der er indgået mellem partierne.

  Kandidatliste

  Valgforbund

   

   

 • Hvad er liste- og valgforbund?

  Liste- og valgforbund

  Indgåelse af liste- og/eller valgforbund

  Kandidatlister, der ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

  Hvis man indgår i et valgforbund, skal alle de partier, der indgår i valgforbundet, hver især indlevere en anmodning om indgåelse af valgforbundet.

  Kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund.
  Hver kandidatliste kan kun indgå ét listeforbund.

  Hvis man indgår i et listeforbund, skal alle de partier, der indgår i listeforbundet, hver især indlevere en anmodning om indgåelse af listeforbundet. 

  Man kan indgå både liste- og valgforbund, og anmodningen skal ske på en blanket, der udleveres samme sted som kandidatlisterne. Det er den samme blanket, der skal bruges til indgåelse af både liste- og valgforbund.

  Fristen for indlevering af anmodning om indgåelse af liste- og/eller valgforbund, er mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.

  Der vil være mulighed for at få proceduren forklaret yderligere, når man indleverer selve kandidatlisten

 • Valgkort

  Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget eller folkeafstemningen modtage et valgkort fra din kommune, hvor der står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort 5 dage før valget/afstemningen
  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget/afstemningen, skal du henvende dig til din kommune, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

  Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske en eller anden form for legitimation, for eksempel sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om billedlegitimation. 

 • Valgsteder i Furesø

  Dit valgsted fremgår af det valgkort du får tilsendt senest den 11. november 2021.

  Værløsehallen 
  Stiager 8
  3500 Værløse

  På afstemningsstedet, Værløsehallen er der mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord og et CCTV (forstørrelsesapparat).

  Teatersalen 
  Kulturhuset
  Stavnsholtvej 3
  3520 Farum

  Farum Arena
  Stavnsholtvej 41
  3520 Farum

  Solvangskolens hal
  Nordtoftevej 58
  3520 Farum

  Hareskovhallen 
  Månedalstien 8
  3500 Værløse

  Søndersøhallen 
  Kirke Værløsevej 50
  3500 Værløse

  Jonstruphus 
  Jonstrupvangvej 159
  3500 Værløse

 • Kan jeg skifte valgsted?

  Du kan søge om at skifte valgsted, hvis det er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. Du kan indgive din ansøgning i perioden 19. oktober - 8. november, kl. 12.00.

  Ansøgningsskemaet kan du finde her.

 • Valgtilforordnet

  I Furesø Kommune er valgstyrerne udpeget af Furesø Byråd. De valgtilforordnede på valgstederne, bliver udpeget af de politiske partier i kommunen. Et antal medarbejdere fra kommunens administration bistår valgstyrerne og de tilforordnede i løbet af dagen og ved optælling og fintælling. 

 • Hjælpemidler ved afstemning

  Der stilles følgende hjælpemidler til rådighed på alle afstemningssteder: sorte filtpenne, lup og LED-lamper. På afstemningsstedet, Værløsehallen er der også mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord og et CCTV (forstørrelsesapparat).

  Her kan du finde en folder med information omkring hjælpemidler i forbindelse med afstemning.

 • Hjælp til at stemme

  Har du brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp af 2 valgstyrere eller vælger på valgstedet. Du har også mulighed for at udpege den ene af personerne selv.

  Har du en synlig eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at udpege din egen personlige hjælper. Det betyder, at der ikke behøver at være andre end dig og din personligt udpegede hjælper i valgboksen.

Brevstemmer

Du kan brevstemme i alle landets borgerservicecentre. I Furesø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice i Værløse og Farum og i perioden. Fra mandag…

Kontakt

Valgkontoret

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5385
E-mail: valg@furesoe.dk

Del: