Veteranrådet

Furesø Kommune har sammen med Ballerup, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Tårbæk dannet et tværkommunalt Veteranråd, der skal afdække, hvordan vi som lokalsamfund bedst muligt understøtter udsendte i statslig international tjeneste samt deres pårørende før, under og efter udsendelsen. Det inkluderer både kommunale indsatser og andre tilbud (f. eks. frivillige)

Furesø kommune har været en del af det tværkommunale Veteranråd siden januar 2016.

Rådet blev dannet i 2016 med en forsøgs periode på 2 år, og efter evaluering er det besluttet at fortsætte i en 4 årig periode.

I rådet samarbejder politikere, embedsmænd og frivillige fra Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner. Veteranrådet arbejder for at skabe fælles strategier og indsatser for personer, der har været statsligt udsendt i international tjeneste. Ved at samarbejde skabes der volumen i sager, som gør at vi kan opnå synergi effekter på både kvalitet og læring, og dermed kan vi i fællesskab give veteranerne en bedre og mere varieret støtte.

Hvilken funktion har veteranrådet?

Veteranrådet har en rådgivende funktion i forhold til politiske beslutninger i de fem kommuner.

Medlemmer:

  • To repræsentanter fra veteranforeningen VETHO
  • Én repræsentant fra frivilligområdet i hver af de fem kommuner.
  • Én kommunal repræsentant fra hver af de fem kommuner, som hver især tegner deres samlede, kommunale forvaltninger.

Furesøs repræsentanter i rådet er:

  • Susanne Philipson, områdeleder i Center for Børn og Voksne
  • Anders Poulsen fra Furesø Frivilligcenter

Der afholdes ca. 4 møder om året, og dertil kan komme fælles arrangementer eller konferencer. Hver kommune betaler 10.000 kr. om året til dækning af omkostninger til disse.