Årets mødedatoer

I 2021 er der planlagt 6 møder + et borgmestermøde i Handicaprådet. Møderne ligger på følgende datoer:

  • møde 1 tirsdag  d. 12. januar kl. 17.00 -19.30
  • møde 2 torsdag d. 11. marts kl. 17.00 -19.30
  • møde 3 tirsdag  d. 13. april kl. 17.00 -19.30
  • møde 4 torsdag d. 27. maj kl. 17.00 -19.00 (Borgmestermøde)
  • møde 5 tirsdag  d. 6. juli kl. 16.00 - 17.00 (ekstraordinært)
  • møde 6 torsdag d. 26. august kl. 17.00 -19.30
  • møde 7 torsdag d. 14. oktober kl. 17.00-19.30
  • møde 8 torsdag d. 25. november kl. 17.00 -19.30

Du kan finde dagsorden en uge før mødet og referat senest tre uger efter mødet.

Del: