Ungerådet i Furesø Kommune er for dig, der er mellem 13 og 25 år og bor i Furesø Kommune. Rådet arbejder for at skabe de bedste forhold for unge, og her har du direkte indflydelse på de lokalpolitiske beslutninger, der påvirker din hverdag.

Hvem er med i Ungerådet?

Ungerådet er sammensat af i alt 11 unge i alderen 13 til 25 år:

 • 2 repræsentanter fra Furesø Fælles Elevråd (7. til 9. klasse)
 • 2 repræsentanter fra Ungekulturhuset
 • 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsområdet
 • 5 repræsentanter fra Furesøs ungdom, ungdomsuddannelser, gymnasial og faglige uddannelser, interesserede fra uorganiserede grupper m.v.
 • 5 suppleanter for de 5 valgte medlemmer.

Ungerådet er valgt for en periode på to år, hvilket er et ønske fra Ungerådet, det skal bl.a. give mere arbejdsro og tid, og dermed sikre kontinuiteten i Ungerådets arbejde.

Hvad skal Ungerådet lave?

Ungerådet skal inddrages og høres i sager, der vedrører unge, fx i spørgsmål om budget, uddannelse, streetsport, boliger, byrum, integration m.m. Du bliver de unges stemme, når der skabes dialog med Furesøs politikere.

Hvor ofte mødes Ungerådet?

Ungerådet skal mødes minimum 4 gange om året.

De valgte til Ungerådet 2016-2018 er:

 • Lasse Winther, formand
 • Christoffer Gottlieb, næstformand
 • Jacob Rene Warrer (Ungekulturhuset), kasserer
 • Søren Buch Tange
 • Anders Buch Tange
 • Emil Falkenberg Eriksen
 • Jesper Dyhrberg (Furesø Fælles Elevråd)
 • Kasper Poulsen
 • Lukas Rischel Preston
 • Mehmet Mecid Yilmas
Del: