FN Verdensmål 10: Mindre ulighed

 • To-sprogs indsats
 • Socioøkonomisk fordeling af ressourcerne
 • Skolebyrådsdag og temauger om Verdensmål
 • Forslag fra Skolebyrådet og fordeling af midler til hhv.:
  - Familieoplevelser til socialt udsatte familier
  - Undervisningsprojekt målrettet 8. årgang om unge og økonomi
  - Gruppetilbud til børn og unge i Familiehuset
 • Projektuge på flere skoler, hvor eleverne har arbejdet med FN-målene
 • Microbit forløb FN-målene 4.-6. klasse på alle skoler i skoleåret 2019-2020
 • Filmclass projekt for 8. årgang (5 skoler deltager)
 • Tema på PLC-netværksmøde om alle FN verdensmål, men med fokus på nr. 10 og 13
 • Arbejdsgruppe om unge og social ulighed der har udarbejdet anbefalinger

FN Verdensmål 13: Klimaindsats

 • Klimaambassadører
 • Skolehaver
 • Affaldssortering mv.
 • Skolebyrådsdag og temauger
 • Opsætning af strømmålere på flere skoler (en evt. besparelse gives til elevrådsarbejdet)
 • Pilotprojekt med eleverne på Lille Værløse Skole om affaldssortering
 • Tema på naturvidendelingsdagen 2018 for dagtilbud og skole, og tema på naturvidenskabsdagen 2019
 • Projektuge på flere skoler, hvor eleverne har arbejdet med FN-målene
 • Microbit forløb FN-målene 4.-6. klasse på alle skoler i skoleåret 2019-2020
 • Tema på PLC-netværksmøde (om alle FN verdensmål, men med fokus på nr. 10 og 13)
 • Forslag fra Skolebyrådet og fordeling af midler til hhv.:
  - Undervisningsmateriale i alternative energiformer til Grøn Guide