Udvalgets overordnede opgaver:

 • Opgaver vedrørende folkeskolen, herunder FFO
 • Opgaver vedrørende private fritids- og klubtilbud, som byrådet har indgået aftale med
 • Specialundervisning, herunder inklusion
 • To-sprogs indsatsen inden for udvalgets område
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Ungdomsskolen
 • SSP (samarbejde mellem Sociale myndigheder, Skole og Politi)
 • Opgaver vedrørende ungetilbud
 • Ungdomsuddannelsesrettede aktiviteter og samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
 • Forberedende Grunduddannelse
 • Transport af skolebørn med særlige behov
 • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Medlemmer af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 2018-2021
Medlemmer af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Medlemmer

 

Henrik Poulsen (A), formand
Susanne Mortensen (C), næstformand
Tine Hessner (B)
Muhammed Bektas (A)
Bettina Ugelvig Møller (A)
Jesper Larsen (V)
Berit Torm (V)

Mødedatoer for 2020

Onsdag 15. januar
Onsdag 4. marts
Onsdag 6. maj
Onsdag den 3. juni
Onsdag den 19. august
Onsdag den 9. september
Onsdag den 3. november
Onsdag den 2. december

Forretningsorden for Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: