Udvalgets overordnede opgaver

 • Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • Furesø som klima-kommune
 • Agenda 21: Bæredygtig udvikling
 • Naturgenopretning og naturpleje, vandløb og søer
 • Udvikling af Flyvestationen
 • Naturfredning og administration af beskyttelseslinjer m.v. i henhold til naturbeskyttelsesloven
 • Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. 
 • Gennemførelse, herunder udbud, styring og tilsyn, af alle kommunale bygge- og anlægsopgaver.
 • Udvendig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og anlæg samt alle udearealer i kommunen
 • Vejvæsen
 • Affald og renovation
 • Kloakforsyning, varmeforsyning og vandforsyning
 • Trafikinfrastruktur, herunder kollektiv trafik
 • Hyre-, rute- og fragtbilkørsel

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling
Medlemmer af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalgets medlemmer

Lene Munch-Petersen (A), formand
Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand
Lene Bang (A)
Susanne Mortensen (C)
Lars Carpens (V)


Mødedatoer for 2021

Onsdag den 13. januar
Torsdag den 4. marts
Torsdag den 8. april
Mandag den 3. maj
Torsdag den 10. juni
Torsdag den 19. august
Torsdag den 9. september
Torsdag den 7. oktober
Torsdag den 4. november
Torsdag den 2. december

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Forretningsorden for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Del: