Udvalgets overordnede opgaver

 • Turismeindsatsen
 • Forsamlingshuse, kulturhuse og biblioteker
 • Museumsforhold
 • Musikaktiviteter, herunder Musikskolen
 • Teater- og biografforhold
 • Kunstudstillinger/gallerier
 • Fritids- og kulturtilbud til unge
 • Ungeråd og Ungekulturhuset
 • Fritidsaktiviteter og Fritidsvejledningen
 • Tilskud til foreninger ud over folkeoplysningsloven
 • FN´s Verdensmål
 • Drift af kulturhuse, idrætsanlæg, fritidsfaciliteter mfl. under udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Kultur, fritid og idrætsudvalget
Medlemmer af Udvalg for kultur, fritid og idræt, 2018-2021

Medlemmer

Tine Hessner (B),formand
Muhammed Bektas (A), næstformand
Egil Hulgaard (C)
Niels Bjerre Degn (A)
Gustav Juul (V)

Mødedatoer for 2019

Tirsdag den 22. januar (Tema)
Tirsdag den 5. februar
Tirsdag den 5. marts
Tirsdag den 2. april
Tirsdag den 7. maj
Tirsdag den 4. juni
Tirsdag den 3. september
Tirsdag den 5. november
Tirsdag den 3. december

Forretningsorden for Udvalg for kultur, fritid og idræt

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: