Udvalgets overordnede opgaver

 • Turismeindsatsen
 • Forsamlingshuse, kulturhuse og biblioteker
 • Museumsforhold
 • Musikaktiviteter, herunder Musikskolen
 • Teater- og biografforhold
 • Kunstudstillinger/gallerier
 • Fritids- og kulturtilbud til unge
 • Ungeråd og Ungekulturhuset
 • Fritidsaktiviteter og Fritidsvejledningen
 • Tilskud til foreninger ud over folkeoplysningsloven
 • FN´s Verdensmål
 • Drift af kulturhuse, idrætsanlæg, fritidsfaciliteter mfl. under udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Kultur, fritid og idrætsudvalget
Medlemmer af Udvalg for kultur, fritid og idræt, 2018-2021
Medlemmer og mødedatoer

Forretningsorden for Udvalg for kultur, fritid og idræt

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: