Udvalgets overordnede opgaver

  • Regler om beskyttelse af persondata
  • Tværgående digitaliseringsindsats i kommunen, herunder implementering af den fælleskommunale
  • digitaliseringsstrategi og den fælles offentlige digitaliseringsstrategi
  • IT-sikkerhed
  • Samarbejdet med IT Forsyningen
  • Tværgående innovationsprojekter
  • Tværgående planlægning og prioritering af velfærdsteknologi
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Medlemmer af Udvalg for digitalisering og innovation 2018-2021
Medlemmer af Udvalg for digitalisering og innovation, 2018-2021

Udvalgets medlemmer

Lars Carstensen (C), formand
Søren Bronee Bronér (I), næstformand
Muhammed Bektas (A)
Preben Sandberg Pettersson (A)
Gustav Juul (V)

Mødedatoer for 2021

Tirsdag den 12. januar
Tirsdag den 2. marts
Tirsdag den 6. april
Tirsdag den 4. maj
tirsdag den 8. juni
Tirsdag den 17. august
Tirsdag den 7. september
Tirsdag den 2. november
Tirsdag den 30. november

Forretningsorden for Udvalg for digitalisering og innovation

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: