Udvalgets overordnede opgaver

  • Regler om beskyttelse af persondata
  • Tværgående digitaliseringsindsats i kommunen, herunder implementering af den fælleskommunale
  • digitaliseringsstrategi og den fælles offentlige digitaliseringsstrategi
  • IT-sikkerhed
  • Samarbejdet med IT Forsyningen
  • Tværgående innovationsprojekter
  • Tværgående planlægning og prioritering af velfærdsteknologi
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Medlemmer af Udvalg for digitalisering og innovation 2018-2021
Medlemmer af Udvalg for digitalisering og innovation, 2018-2021

Udvalgets medlemmer

Lars Carstensen (C), formand
Ole Holleufer (I), næstformand
Muhammed Bektas (A)
Preben Sandberg Pettersson (A)
Gustav Juul (V)

Mødedatoer for 2019

Mandag den 21. januar (Tema)
Onsdag den 6. februar
Onsdag den 6. marts
Onsdag den 3. april
Onsdag den 8. maj
Mandag den 3. juni
Mandag den 2. september
Onsdag den 6. november
Onsdag den 4. december.

Forretningsorden for Udvalg for digitalisering og innovation

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: