Udvalgets overordnede opgaver

  • Dagtilbud og dagpleje
  • To-sprogs indsatsen inden for udvalgets område
  • Tilbud til børn og unge oprettet efter den sociale lovgivning, herunder tilsvarende private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
  • Rådgivning og støtte mv. samt ydelser efter serviceloven til børn og unge med særlige behov
  • Tidligt forebyggende indsats, herunder pædagogisk og psykologisk rådgivning og vurdering (PPR) samt anden specialpædagogisk indsats
  • Sundhedspleje
  • Kommunal tandpleje til børn og unge samt omsorgstandpleje
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Medlemmer af Udvalg for dagtilbud og familier
Medlemmer af Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalgets medlemmer

Bettina Ugelvig Møller (A), formand
Niels Bjerre Degn (A), næstformand
Øjvind Vilsholm (Ø)
Lene Munch-Petersen (A)
Henrik Poulsen (A)
Berit Torm (V)
Carsten Svensson (O)

Mødedatoer for 2021

Mandag den 11. januar
Tirsdag den 2. marts
Tirsdag den 6. april
Tirsdag den 4. maj
Tirsdag den 8. juni
Tirsdag den 17. august
Tirsdag den 7. september
Tirsdag den 2. november
Tirsdag den 30. november

Forretningsorden for Udvalg for dagtilbud og familier

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: