Udvalgets overordnede opgaver

 • Administration af planlovgivningen og eksisterende planer, ekspropriationer og dispensationssager
 • Udstyknings- og bebyggelsesplaner
 • Servitutter og deklarationer
 • Administration og myndighedsudøvelse i henhold til byggelovgivningen
 • Byfornyelse og boligregulering
 • Myndighedsopgaver indenfor almenboligloven, herunder tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri
 • Samarbejde med boligorganisationerne
 • Aftaler med boligorganisationerne om anvisning og boligsociale aktiviteter
 • Arkitektur og byrum
 • Udvikling af lokalsamfundene
 • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område

 Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Medlemmer af Udvalg for byudvikling og bolig 2018-2021
Medlemmer af Udvalg for byudvikling og bolig

Udvalgets medlemmer

Egil Hulgaard (C),formand
Lene Bang (A), næstformand
Niels Bjerre Degn (A)
Preben S. Pettersson (A)
Lene Munch-Petersen (A)
Ole Holleufer (I)
Lars Carpens (V)

Mødedatoer for 2019

Torsdag den 24. januar (Tema)
Torsdag den 7. februar
Torsdag den 7. marts
Torsdag den 4. april
Torsdag den 9. maj 
Torsdag den 6. juni
Torsdag den 5. september
Torsdag den 7. november
Torsdag den 5. december.

Forretningsorden for Udvalg for byudvikling og bolig

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: