Udvalgets overordnede opgaver

  • Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser på området
  • Målrettet indsats for integration af udsatte unge
  • Kommunens overordnede integrationspolitik, herunder initiativer, der sikrer at borgere med anden etnisk baggrund end dansk får mulighed for at deltage på lige fod i skole-, arbejds-, fritids- og
  • kulturlivet i Furesø Kommune
  • Kommunens erhvervsservice vedrørende beskæftigelsesområdet
  • Samarbejdet med erhvervslivet om erhvervsudvikling
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalget område
  • Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Udvalget for beskæftigelse og erhverv
Medlemmer af Udvalg for beskæftigelse og erhverv 2018-2021

Udvalgets medlemmer

Hasan Yilmaz (A), formand
Tine Hessner (B), næstformand
Preben Sandberg Pettersson (A)
Muhammed Bektas (A)
Jesper Larsen (V)

Mødedatoer for 2021

Mandag den 11. januar
Tirsdag den 2. marts
Tirsdag den 6. april
Tirsdag den 4. maj
Tirsdag den 8. juni
Tirsdag den 17. august
Tirsdag den 7. september
Tirsdag den 2. november
Tirsdag den 30. november

Forretningsorden for Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: