Udvalgets overordnede opgaver

  • Administration af planlovgivningen og eksisterende planer, ekspropriationer og dispensationssager
  • Udstyknings- og bebyggelsesplaner
  • Servitutter og deklarationer
  • Administration og myndighedsudøvelse i henhold til byggelovgivningen
  • Byfornyelse og boligregulering
  • Arkitektur og byrum
  • Indretning af torve og pladser
  • Udvikling af lokalsamfundene
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
  • Inddragelse og høring af borgere og brugere samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Bettina Ugelvig Møller (A),formand
Egil Hulgaard (C), næstformand
Lene Bang (A)
Lene Munch-Petersen (A)
Lars Carpens (V)

Mødedatoer for 2022

Tirsdag den 8. februar, kl. 08.00 - 10.00
Tirsdag den 5. april, kl. 08.00 - 10.00
Tirsdag den 14. juni, kl. 08.00 - 10.00

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.