Udvalgets overordnede opgaver

  • varetager kommunens økonomiske planlægning med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi med en effektiv ressourceanvendelse.
  • har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver samt den overordnede anvendelse af kommunens ejendomme.
  • fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
  • fastsætter generelle regler for planernes udarbejdelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene.
  • Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forlægges byrådet til beslutning.

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Ole Bondo Christensen (A)formand
Gustav Juul (V), næstformand
Lars Carstensen (C)
Tine Hessner (B)
Øjvind Vilsholm (Ø)
Hasan Yilmaz (A)
Bettina Ugelvig (A)

Mødedatoer for 2022

24. august 2022
21. september 2022
5. oktober 2022 (2. behandling af budget)
16. november 2022
7. december 2022

Medlemmer af Økonomiudvalget 2021 - 2025

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: