Udvalgets overordnede opgaver

  • varetager kommunens økonomiske planlægning med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi med en effektiv ressourceanvendelse.
  • har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver samt den overordnede anvendelse af kommunens ejendomme.
  • fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
  • fastsætter generelle regler for planernes udarbejdelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene.
  • Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forlægges byrådet til beslutning.

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Ole Bondo Christensen (A)formand
Jesper Larsen (V), næstformand
Lars Carstensen (C)
Tine Hessner (B)
Øjvind Vilsholm (Ø)
Hasan Yilmaz (A)
Bettina Ugelvig (A)

Mødedatoer for 2024

24. januar
21. februar
12. marts
17. april
21. maj
19. juni
21. august
18. september
2. oktober
13. november
4. december

Alle møder afholdes kl. 17:30

Medlemmer af Økonomiudvalget 2023 - 2025
Økonomiudvalget 2023

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: