Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer.

Udvalgets overordnede opgaver

  • varetager kommunens økonomiske planlægning med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi med en effektiv ressourceanvendelse.
  • har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver samt den overordnede anvendelse af kommunens ejendomme.
  • fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
  • fastsætter generelle regler for planernes udarbejdelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene.
  • Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forlægges byrådet til beslutning.

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Økonomiudvalget 2018 - 2021
Økonomiudvalget 2018-2021

Udvalgets medlemmer

Ole Bondo Christensen (A)formand
Preben Sandberg Pettersson (A), næstformand
Helle Vallentin (Ø), stedfortræder for Øjvind Vilsholm (Ø)
Tine Hessner (B)
Lars Carstensen (C)
Hasan Yilmas (A)
Gustav Juul (V) 

Mødedatoer for 2019

Onsdag den 23. januar
Onsdag den 20. februar
Tirsdag den 12. marts (ekstraordinært)
Onsdag den 20. marts 
Onsdag den 10. april
Onsdag den 22. maj
Onsdag den 19. juni
Onsdag den 28. august (1. behandling af budget)
Onsdag den 18. september 
Onsdag den 2. oktober (2. behandling af budget)
Onsdag den 20. november
Onsdag den 11. december

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Furesøen, Oprørt Vand, Per Wessel

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: