Udvalgets overordnede opgaver

 • Biodiversitet, mere vild natur, naturgenopretning og naturpleje
 • Sikre en sammenhængende indsats for at skabe en CO2 neutral kommune i tæt dialog med borgere, foreninger og virksomheder bl.a. som opfølgning på arbejdet i DK2020
 • Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • Rene vandløb og søer samt håndtering af regnvand
 • Naturfredning og administration af beskyttelseslinjer m.v. i henhold til naturbeskyttelsesloven
 • Vejvæsen
 • Affald, genanvendelse og renovation
 • Kloakforsyning, varmeforsyning og vandforsyning
 • Trafikinfrastruktur, herunder kollektiv trafik
 • Forbedre kollektiv trafik, udbredelse infrastruktur til CO2 neutral transport
 • Hyre-, rute- og fragtbilkørsel
 • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Lene Munch-Petersen (A),formand
Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand
Lars Carpens (V)
Niels Jørgen Brandt (C)
Anders Medum Groth (B)

Mødedatoer for 2024

17. januar 2024

7. februar 2024

6. marts 2024

10. april 2024

6. maj 2024 kl. 16– 18 (mandag)

12. juni 2024 kl. 19 - 21

14. august 2024

4. september 2024

7. oktober 2024

6. november 2024

27. november 2024

Alle møder (undtagen møderne i maj og juni) afholdes kl. 18:30 – 20.30

 

Medlemmer af Natur og Klima 2021 - 2025
Natur og Klima
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.