Udvalgets overordnede opgaver

 • Biodiversitet, mere vild natur, naturgenopretning og naturpleje
 • Sikre en sammenhængende indsats for at skabe en CO2 neutral kommune i tæt dialog med borgere, foreninger og virksomheder bl.a. som opfølgning på arbejdet i DK2020
 • Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • Rene vandløb og søer samt håndtering af regnvand
 • Naturfredning og administration af beskyttelseslinjer m.v. i henhold til naturbeskyttelsesloven
 • Vejvæsen
 • Affald, genanvendelse og renovation
 • Kloakforsyning, varmeforsyning og vandforsyning
 • Trafikinfrastruktur, herunder kollektiv trafik
 • Forbedre kollektiv trafik, udbredelse infrastruktur til CO2 neutral transport
 • Hyre-, rute- og fragtbilkørsel
 • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Lene Munch-Petersen (A),formand
Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand
Lars Carpens (V)
Niels Jørgen Brandt (C)
Anders Medum Groth (B)

Mødedatoer for 2023

Onsdag den 11. januar, kl. 18.30 - 20.30

Tirsdag den 07. marts, 18.30 - 20.30 

Torsdag den 13. april, kl. 07.30 - 09.30

Torsdag den 11. maj, kl. 10.00 - 12.00

Onsdag den 16. august, kl. 18.30 - 20.30

Onsdag den 06. september, kl. 18.30 - 20.30

Onsdag den 08. november 18.30 - 20.30

Onsdag den 29. november, kl. 18.30-20.30

Medlemmer af Natur og Klima 2021 - 2025
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.