Udvalgets overordnede opgaver

 • Turismeindsatsen
 • Forsamlingshuse
 • Kulturhusene
 • Bibliotekerne
 • Museumsforhold
 • Musikaktiviteter, herunder Musikskolen
 • Teater- og biografforhold
 • Kunstudstillinger/gallerier
 • Fritids- og kulturtilbud til unge
 • Ungepanel
 • Ungekulturmiljø
 • Fritidsaktiviteter
 • Fritidsvejledningen
 • Tilskud til foreninger ud over folkeoplysningsloven
 • Overordnede retningslinjer for opgaver, der henhører under det udvalg, som byrådet har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven (Folkeoplysningsudvalget), herunder fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning
 • Aktivitetsbestemt drift af kulturhuse, idrætsanlæg, fritidsfaciliteter mfl. under udvalgets område
 • Udlån og udleje til arrangementer af lokaler i kommunale bygninger til aktiviteter, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven
 • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
 • Inddragelse og høring af borgere og brugere samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Udvalgets medlemmer

Tine Hessner (B),formand
Gustav Juul (V), næstformand
Muhammed Bektas (A)
Jesper Dyrhberg (B)
Egil Hulgaard (C)

Mødedatoer for 2022

Onsdag den 9. februar, kl. 16.30 - 18.30
Onsdag den 6. april, kl. 16.30 - 18.30
Onsdag den 15. juni, kl. 16.30 - 18.30

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.