Udvalgets overordnede opgaver

 • Turismeindsatsen
 • Forsamlingshuse
 • Kulturhusene
 • Bibliotekerne
 • Museumsforhold
 • Musikaktiviteter, herunder Musikskolen
 • Teater- og biografforhold
 • Kunstudstillinger/gallerier
 • Fritids- og kulturtilbud til unge
 • Ungepanel
 • Ungekulturmiljø
 • Fritidsaktiviteter
 • Fritidsvejledningen
 • Tilskud til foreninger ud over folkeoplysningsloven
 • Overordnede retningslinjer for opgaver, der henhører under det udvalg, som byrådet har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven (Folkeoplysningsudvalget), herunder fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning
 • Aktivitetsbestemt drift af kulturhuse, idrætsanlæg, fritidsfaciliteter mfl. under udvalgets område
 • Udlån og udleje til arrangementer af lokaler i kommunale bygninger til aktiviteter, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven
 • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
 • Inddragelse og høring af borgere og brugere samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets Forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Tine Hessner (B),formand
Musa Harmanci (V), næstformand
Muhammed Bektas (A)
Jesper Dyhrberg (F)
Egil Hulgaard (C)

Mødedatoer for 2023

Tirsdag den 10. januar, kl. 18.30 - 20.30
Tirsdag den 11. april, kl. 18.30 - 20.30
Tirsdag den 9. maj, kl. 18.30 - 20.30
Tirsdag den 15. august, kl. 18.30 - 20.30
Tirsdag den 7. november, kl. 18.30 - 20.30

Medlemmer af Kultur, Fritid og Idræt 2021 - 2025
Kultur, Fritid og Idræt: Øverste række fra venstre: Jesper Dyhrberg (F), Muhammed Bektas (A) og Egil Hulgaard (C). Nederste række fra venstre: Tine Hessner (B), formand og Gustav Juul (V), næstformand
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.